Studiemedel vid utbytesstudier

Bifoga blanketten " Intyg om deltagande i ett utbytesprogram (5524W)"  med din CSN-ansökan när det handlar om studentutbyte. Om du vill ändra i din ansökan fyller du i en ändringsblankett som laddas ner på samma sida. Du kan även söka studielån för resekostnader och försäkringskostnader (samt eventuella terminsavgifter) med samma blankett.

Erasmus- och Nordplusstipendium räknas inte som inkomst då du ansöker om CSN-medel. Om du får en s k betalplats eller om du söker till Master-utbildningar ska du kryssa " nej " på frågan om studierna sker inom ramen för utbytesprogram. De övriga svarar ja. Betalplatserna räknas inte som studentutbyte. Blanketterna skickas till: CSN Postservice, 833 81 STRÖMSUND.

Sök studiemedel från CSN i samband med utlandsstudier 

CSN-studier utomlands