Försäkringar

Försäkring under utbytesperioden

Under din utbytesperiod är du försäkrad av Högskolan. Du måste vara registrerad i Ladok för att försäkringen ska gälla. Skicka därför "Confirmation of arrival" underskriven av värduniversitetet till Internationella Kontoret (ioffice@du.se) när  du anlänt så vi kan registrera dig. Blanketten hittar du på Mina Sidor.

Internationell handläggare utfärdar ett Medical Insurance Card till berörda studenter. Meddela oss studietidens exakta omfattning (terminstiden vid partneruniversitetet inklusive eventuella introduktionsdagar). Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet under studie- eller praktiktiden samt två veckor före och efter denna tid.

Vid skador skickar du in en Skadeanmälan till: Högskolan Dalarna, Susanne Corrigox, S-791 88 Falun. Mail: sco@du.se, tel 023-778153. Du ska inte skicka skadeanmälan direkt till Kammarkollegiet.

Andra försäkringar

CSN har tagit fram en personförsäkring för sex eller tolv månader. Försäkringen omfattar bland annat vissa kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfall, exempelvis läkarkostnader. Försäkringen ger också ett visst egendomsskydd, exempelvis för personligt lösöre.

Studentförsäkring.se har tagit fram en försäkring somt täcker händelser av typen, olyckor, sjukhusvistelser i USA, rån med mera. Försäkringen är enkel att teckna och du kan få studielån från CSN för hela premiekostnaden.