Förberedande språkstudier inom Erasmus

Du är välkommen att studera språk online för att förbereda ditt utbyte!

Det är i vissa fall obligatoriskt att göra ett språktest online. Om undervisnings- eller arbetsspråk under mobiliteten är engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, svenska, danska, tjeckiska, portugisiska, grekiska och polska kan du behöva testas. Du behöver inte göra testet om språket är ditt modersmål, eller om du haft språket som undervisningsspråk vid Högskolan Dalarna.

Du som ska åka på Erasmusstudier eller -praktik kommer att få ett mail med inloggningsuppgifter innan avresa.

Vid hemkomst ska du testa språkkunskaperna igen. Syftet med språktestningen är att kvalitetssäkra och följa upp Erasmusmobiliteten, då tanken är att utbytet ska bidra till ökade språkkunskaper.

Kontakta Susanne Corrigox, Erasmuskoordinator sco@du.se

tel 023-778153 om du har frågor