Praktik inom Erasmus

Du kan åka på Erasmuspraktik, normalt med stipendium, under hela din studietid och upp till ett år efter att du tagit ut examen. 

Din praktikplats ska finnas inom EU/EES och ha koppling till den examen du ska ta ut vid Högskolan Dalarna. Praktiken ska vara på heltid, på plats i landet och kan vara 2-12 månader lång.

Stipendium

Erasmusstipendiet är 465- 525 €/månad

Språktest

Det är i vissa fall obligatoriskt med språktest före och efter praktiken.

Var kan jag göra min praktik? 

Du kan praktisera vid företag eller organisationer i något av Erasmusländerna.Det går inte att praktisera inom Erasmus på EU-institutioner och organisationer som hanterar EU-program. Du måste själv hitta praktikplatsen.

Språktest

Det är obligatoriskt med språktest före och efter praktiken om ditt arbetsspråk är engelska, franska, tyska, spanska, italienska eller nederländska.

När ska jag söka?

Du måste söka innan du fått ditt examensbevis, men kan genomföra praktiken i upp till 12 månader efter att examen utfärdats.

Inom vilka ämnesområden kan jag praktisera?

Det finns inga begränsningar, men praktiken ska ha koppling till din utbildning.

Finansiering

Stipendiet är 525 €/30 dagar när du praktiserar i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien. För övriga länder är stipendiet 465 €/30 dagar.

Studiemedel?

Kontrollera med CSN om du är berättigad till studiemedel under utlandspraktiken! Om du får tillgodoräkna dig poängen inom ramen för studierna kan du få behålla studiemedel, i annat fall får du normalt inte studiemedel vid utlandspraktik. 

Kan jag kombinera praktik och studier inom Erasmus?

Ja. Men den sammantagna perioden måste vara 3-12 månader utan avbrott. Stipendiet beräknas som studier.

Kan jag praktisera flera gånger?

Ja, upp till 12 månader per nivå (kandidat/master/forskningsnivå) och du kan blanda praktik och studier.

Är jag försäkrad under praktiktiden?

Ja, du omfattas av StudentUT-försäkringen

Måste jag tillgodoräkna praktiken?

Praktiken måste tillgodoräknas eller erkännas, vilket betyder att den kommer att synas i bilagan till examensbeviset, Diploma Supplement. Kontakta Erasmusansvarig för närmare information. Då praktiken är avslutad ska du också få ett intyg ("Traineeship Certificate ") av praktikanordnaren.

Mobilitetsperioden kan också föras in i Europass, en meritförteckning som du själv skapar.

Måste jag göra en utvärdering?

Ja, du kommer att få en länk till utvärdering via mail.

Ansökan

Ansökan skickas till Erasmusansvarig.

Sista anmälningsdag?

Du söker när du har ordnat praktikplats. Antalet stipendier är begränsat. Stipendium ska sökas innan praktikens början och kan inte beviljas efter det att praktiken har avslutats. 

Ansök här