Utbytesstudier och praktik med stipendium

Erasmus + loggo

Är du intresserad av utbytesstudier eller praktik i Europa? Inom Erasmus+ kan du studera vid något av våra partneruniversitet eller praktisera vid ett företag eller organisation.

Studier

  • Du ska ha klarat minst 60 högskolepoäng och vara registrerad student vid Högskolan Dalarna.
  • Under utbytet ska du studera på heltid minst 3 och max 12 månader
  • Du ska ha ett Learning Agreement som talar om att studierna kan användas i din examen vid HDa- antingen genom ersättande av programkurs eller tillgodogörande till ett ämne.
  • Du kan ansöka om Erasmusstipendium
  • Före och efter utbytet ska du i vissa fall språktestas
  • Du ska utvärdera utbytet när du kommer hem

Ansök om utbytesstudier

Praktik

Du kan åka på Erasmus+praktik, ibland med stipendium från termin 1 och upp till ett år efter avslutade studier. Du ska vara registrerad student vid Högskolan Dalarna när du ansöker om praktiken. Din praktikplats ska vara på plats i något av Erasmusländerna och den kan vara 2-12 månader lång. 

Flera gånger!

Du kan åka på Erasmusutbyte flera gånger, blandat praktik och studier, under studietiden. Den totala utbytestiden är 12 månader per nivå, (kandidat- eller masternivå) 

Högskolans Erasmuskod: S FALUN01, PIC 986578077

Galway, Ireland