Karriärvägledning

Vad menas med karriär?

Karriärvägledning handlar om att i samtal med en studie- och karriärvägledare planera sin framtid - arbete och privatliv utifrån sina personliga förutsättningar, egna behov och önskningar.

Karriär kan innebära olika saker. Olika valsituationer (brytpunkter) i livet leder till att man gör  nya val och beslut.  Genom detta sker en karriärutveckling.

Karriärhandledning

Att fundera över: Hur vill du själv definiera ordet karriär?

Kompetens

Att medvetandegöra sin samlade kompetens är en förutsättning för att t ex kunna förmedla informationen till en arbetsgivare.

För att nå vårt mål behöver vi tydliggöra vad vi vill och vart vi vill komma. Men det räcker inte att tala om målet, utan vi måste också beskriva vägen som leder till målet:
Skaffa god självinsikt!
Vad vill jag?
Vad kan jag?
Kartlägg din arbetsmarknad – vart ska jag?


Generell komptetens 

Kontakta oss!
Vi finns till för dig som är studerande vid Högskolan Dalarna eller som funderar på att börja läsa vid högskola.