Karriärsmarta tips

Du kan själv påverka dina möjligheter för att hitta en intressant yrkeskarriär som passar dig. Börja med att inventera hur ditt drömjobb ser ut.


1 Vad vill jag jobba med
- Börja med att identifiera vad du vill jobba med.
- Utgå från din samlade kompetens och fundera över vilka arbetsuppgifter du tror passar dig bäst och vilken funktion i en organisation eller företag du vill ha.

2 Var vill jag jobba
- Fundera över var du vill arbeta.
- Dina värderingar, intressen och kompetenser ska stämma överens med bransch, organisation och arbetsmiljö. Då är det lättare för dig att trivas

3 Nätverka
- Använd dina kontakter och nätverka. Börja redan under studietiden
- Delta på arbetsmarknadsdagar och seminarier som Högskolan anordnar för att knyta kontakter med arbetslivet
- Gå på frukostmöten som hålls av potentiella arbetsgivare
- Utnyttja möjligheter att delta i projekt, event och praktik under studietiden
- Var aktiv i studentkåren

4 När du har identifierat ditt drömjobb – nästa steg?
- Skaffa information om jobbet
- Matcha bilden av dig själv mot jobbet
- Kontakta yrkesverksamma inom det område du är intresserad av och be att få göra en kort intervju, ”Informationsintervju-metoden”
- Studera platsannonser förutsättningslöst