Informationsintervju

Intervjua någon som har det jobb du är intresserad av – enbart i syfte att ta reda på mer information om jobbet/yrket och skaffa dig en uppfattning om det är rätt jobb/miljö för dig.

Ring upp för att be om en tid, och fråga om personen kan tänka sig att avsätta 20 minuter för en personlig intervju. 

Förslag på frågor 
  • Hur kom du in i detta yrke?
  • Vad gör du en vanlig dag?
  • Hur kan en vanlig vecka se ut?
  • Vad får dig att trivas här (arbetsuppgifter/verksamhet/organisation)?
  • Vilken typ av utbildning/examen kan vara lämplig för detta yrke/jobb?
  • Hur ser utvecklingsmöjligheter ut i detta yrke/jobb?
  • Vem mer skulle du pratat med om du var jag?

Lycka till!