Jobb och karriär

Högskolans studie- och karriärvägledare arbetar med att hjälpa och stötta dig som högskolestudent för att förbereda dig inför det yrkesliv som väntar efter avslutade studier.

Kontakta oss om du vill diskutera hur dina studier kan påverka dina möjligheter till arbete, eller om du har funderingar vart du bäst tar vägen i yrkeslivet med det du redan läst. Hos oss möter du en neutral samtalspartner som utgår från dig och dina individuella förutsättningar.

För dig som är i slutet av utbildningen

För dig som redan är student


CareerGate

DU CareerGate är karriärportalen för studenter vid Högskolan Dalarna, för jobb, praktik och examensarbete. Klicka här

Studentmedarbetare

Arbeta extra under studietiden. Gäller studenter på yrkesinriktade utbildningsprogram, och hos arbetsgivare med verksamhet som är relevant för utbildningen. Läs mer här

Dalarnas studentkårs Näringslivsenhet

Näringslivsenheten, eller NLE, är studentkårens sätt att koppla samman dig med framtida arbetsgivare, ger dig möjligheten att visa upp det du gjort under din tid som student och arrangerar arbetsmarknadsmässor.

Alumni - Nätverk för tidigare studenter

Alumninätverket är till för alla som har varit student eller är i slutet av sin studietid. En fortsatt kontakt med Högskolan Dalarna genom alumni.du.se innebär en möjlighet för dig att bibehålla och expandera ditt personliga och yrkesmässiga nätverk.