Göra val och fatta beslut

Vad vill du syssla med i framtiden?

Det är många faktorer som spelar in när du ska göra ett studie- eller yrkesval. Här är några tips som du kan använda för att få en klarare uppfattning om dig själv och vad du vill uppnå, samt av vad som påverkar ditt studieval och ditt sätt att nå framtida mål.

Karriärval

Följ någon av dessa länkar och använd verktygen som redskap i dina funderingar. Tänk på att dessa verktyg inte är "test". De bygger på dina intressen och kan utgöra ett stöd för dig när du ska välja vidare, förbereda dig för framtiden eller byta väg.

Kartlägg din kompetens
Karriärguiden hjälper dig att sätta ord på dina egenskaper och kompetenser, vem du är, vad du vill och vad du kan.
Den kan även användas som en förberedelse inför samtal med en studie – och karriärvägledare.

Gör ett medvetet, genomtänkt högskoleval Här hittar du fakta om högskolestudier, personlighetstest, yrkesbeskrivningar, jobbchanser om 5 år och intervjuer.