För dig som redan är student

 

Anstånd - skjuta upp studiestarten

 Läs mer här

Studieuppehåll och Studieavbrott

Information finns i Studieadministrativa bestämmelser. Klicka på länken under Bilagor längst uppe till höger på denna sida.

Tillgodoräknande, Validering och Ersättande av kurs

Läs mer här

 

 

Ansökningsblanketter:

www.du.se/blanketter