Terminstider och viktiga datum

  Höstterminen 2016 Vårterminen 2017
Terminstider 2016-08-29 –
2017-01-15
2017-01-16 – 
2017-06-04 

 
  Höstterminen 2017 Vårterminen 2018
Terminstider
2017-08-28 –
2018-01-14 
2018-01-15 –
2018-06-03

 

  Höstterminen 2018 Vårterminen 2019
 Terminstider 2018-09-03 –
2019-01-20
2019-01-21 –
2019-06-09