Anmälan till tentamen

Obligatorisk anmälan till tentamen.

Alla, distans- OCH campusstudenter ska nu anmäla sig när de ska skriva tentamen, omtentamen och duggor. Det gäller endast tentamen som skrivs i övervakad sal, dock oavsett om den skrivs på campus eller någon annanstans, t ex på lärcentra. Exempel på tentamen som ej berörs är hemtentamen.

  • Anmälning måste göras minst 10 arbetsdagar innan tentamensdatum.
  • Anmälan görs via ”Mina sidor” (du.se).
  • Endast de som är registrerade på kursen kan anmäla sig till tentamen.
  • Inga efteranmälningar tas emot.
  • Utförliga instruktioner för anmälan finns på du.se, "Mina sidor". 
  • Se film om hur du anmäler sig till samtalsrumstentamen!