Tentamen

Tentamensschema

Återlämning av salstentamina

Tentamen skrivna i sal eller på distans/annan ort skannas nu direkt till MinaSidor. Du får då din tenta i pdf-format och kan skriva ut den om du vill.

Tentamina finns lagrade i 2 år för att sedan raderas.

OBS: Gamla tentamen hittar du numera på Mina sidor, under Studier