Studenträttigheter

Som student är det viktigt att du vet dina rättigheter om något mot förmodan skulle gå fel.

Du kan alltid vända dig till din studentkår för hjälp med dina rättigheter.

Bra sidor med information om dina rättigheter som student:

Fackliga organisationer