Examensbestämmelser

Den 1 juli 2007 infördes nya examensbestämmelser. Det betyder att det svenska universitets- och högskolesystemet anpassades till övriga Europa. I och med detta tillkom nya bestämmelser för examen.

För de som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 finns möjlighet att ansöka om examen enligt 1993 års studieordning om:

1. alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda senast 30 juni 2015
2. du uppfyller examensfordringarna enligt 1993 års bestämmelser

Du som inte är klar med din utbildning och behöver komplettera mot de nya bestämmelserna, kontakta examen@du.se eller studievagledning@du.se för att diskutera möjligheterna.

Lokal examensordning (2017)

Lokala examensbestämmelser 2006-2015 (2011) 

Huvudområden vid Högskolan Dalarna

Särskilda bestämmelser för lärarexamen

Om du har påbörjat din lärarutbildning före 1 juli 2007 gäller att alla kurser ska vara slutförda senast 30 juni 2020.

Examen från fristående kurser

All högskoleutbildning består av kurser som du antingen kan läsa fristående eller inom ett program. Egentligen är det inte någon större skillnad på att läsa en utbildning i form av ett program eller genom att själv plocka ihop kurser till en examen. Examen är lika mycket värd vilken väg du än väljer. Andra regler gäller dock för examen på forskarnivå.

När du läser fristående kurser kan du profilera din egen utbildning genom att kombinera de kurser du vill. Skillnaden mot att läsa på ett program är att där har du platsgaranti till programmets kurser samt att programmet leder mot en examen. Det finns dock utbildningar som du bara kan läsa genom att gå ett program t.ex. utbildningar till lärare, sjuksköterska och högskoleingenjör.