Examen

Examens- och kursbevis

Examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om ett examensbevis. Dokumentet visar att du genom studier uppfyllt fordringarna/målen för en viss examen.

Examensansökan prövas mot gällande nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden för examensbevis uppgår i regel till högst två månader efter att komplett ansökan inkommit till högskolan.

Ansök om examen

Ansökan om examensbevis gör du på "Mina sidor" på www.du.se. Har du inte kvar dina inloggningsuppgifter ansöker du via blankett.

Allmänt om examen

All utbildning och examina delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. På grund- och avancerad nivå utfärdar Högskolan Dalarna generell examen och yrkesexamen. De generella examina karakteriseras av att det inom det huvudsakliga området (huvudområdet) ska finnas en succesiv fördjupning. Yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde.

Högskolan Dalarna utfärdar följande generella examina:

Grundnivå: Högskoleexamen 120 hp och Kandidatexamen 180 hp
Avancerad nivå: Magisterexamen 60 hp och Masterexamen 120 hp
Forskarnivå: Licentiatexamen 120 hp och Doktorsexamen 240 hp

Examensbevisen utfärdas på svenska med engelsk överrsättning i samma dokument. Beviset åtföljs av en bilaga på engelska, Diploma Supplement, som beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut.

Nytt examensbevis vid nytt personnummer

Nytt examensbevis kan utfärdas för personer som byter könstillhörighet.

Ansökan om examen för personer med skyddade personuppgifter

Personer med skyddade personuppgifter ska kontakta ladok@du.se innan ansökan om examen görs.

Lärarlegitimation

Riksdagen har beslutat att lärarlegitimation ska börja gälla från och med 1 december 2013. För att kunna ansöka om legitimation hos Skolverket krävs att du först har fått en utfärdad lärarexamen.

Kursbevis

Kursbevis kan utfärdas efter att hel kurs avslutats och betygsatts. Efter ansökan om kursbevis tar det i regel högst två veckor innan du har det i brevlådan. Ansök om kursbevis på "Mina sidor" eller via blankett.