Företagsinformation

Exjobbportalen - en databas där du hittar registrerade studenter!

För dig som företagare kan det bli en mycket positiv upplevelse att låta en student göra sitt examensarbete inom din verksamhet. Att någon utifrån tittar på företaget. Någon som med nya ögon inspirerar, kommer med idéer och kanske får dig att upptäcka nya möjligheter.

Hur hittar jag en student?

I Exjobbsportalen finns studenter som läser på Högskolan Dalarna registrerade. Du kan gå in där och söka reda på en student som läser ett visst program, vill göra exjobb inom ett visst ämne eller varför inte leta reda på en student som vill göra en exjobb i din kommun? Här kan du även själv lägga upp en annons för att söka studenter.

Hur formulerar jag ett exjobbsförslag?

Försök att formulera de frågor Du vill ha svar på eller problem Du vill ha belyst, på ett så enkelt sätt som möjligt. Skriv också några korta rader om verksamheten i vilken frågeställningen finns. Det behövs oftast inte så mycket text. Titta gärna på andra exjobbsförslag som ligger i  Nationella Exjobb-poolenför att få inspiration.

Hur blir ett förslag ett exjobb?

Exjobbsförslaget ska bestå av frågeställningar, områden som ni vill ha belysta eller problem som behöver lösas i er verksamhet. När en student har tagit sig an förslaget utvecklar ni, dvs studenten, företaget/organisationen och handledaren på högskolan, förslaget till ett examensarbete eller uppsatsämne. Arbetet skall ha den utformning ni efterlyser samtidigt som examensarbetet/uppsatsen måste ha rätt akademisk nivå och omfattning.

Genom att berätta för studenten vad ni på företaget redan vet om problemet, vilka eventuella lösningar ni tidigare provat och vad ni tror skulle vara möjliga lösningar, ger ni bästa möjliga förutsättningar för att ni ska få ut så mycket som möjligt av arbetet. En viktig process för att undvika orealistiska förväntningar från bådas sidor.

Det är viktigt att Ni tillsammans med studenten går igenom:

  • Vad Ni vill ha gjort?
  • Varför vill Ni få detta arbete genomfört?
  • Vad Ni förväntar dig att arbetet ska leda till?

Vad förväntas av mig som företagare?

Vi vet att många företagare kan känna sig osäkra och tro att de kommer att vara mycket upptagna med att handleda studenten. Självklart krävs det engagemang från båda parterna, men studenterna är vana att arbeta självständigt och har även en handledare på högskolan som följer och stödjer projektet.