Disciplinärenden

Enligt Högskoleförordningens (1993:100) 10 kap 1 § får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, ellerutsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller
  4. sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Anmälan

Vad händer sedan - efter anmälan?

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.