Studera på Högskolan Dalarna

Studera på Högskolan

När du har blivit antagen till Högskolan Dalarna börjar ditt liv som student. Du kommer snart att få tillgång till dina inloggningsuppgifter till Fronter, högskolans digitala läroplattform. Fronter använder du dig av under hela din studietid.

För många är det viktigt att få ett bra jobb. Det är just detta som högskolestudierna förbereder dig inför. Att studera på högskola innebär att din fritid ökar, liksom det egna ansvaret. För många kommer det bli en stor omställning att läsa mer på egen hand. Hur schemastyrd undervisning är varierar från utbildning till utbildning. Vissa distansutbildningar läser du helt i egen takt, medan andra utbildningar har ganska mycket schemalagd tid.

Kurs, kurspaket eller program?

Alla våra utbildningar består i grunden av enstaka kurser. De kan vara fristående eller sättas ihop till kurspaket eller program. När du blir antagen till ett program, blir du automatiskt antagen till programmets alla kurser första terminen. De följande terminerna har du platsgaranti på resterande kurser, men för att kunna ta dem måste du givetvis klara eventuella behörighetsgivande kurser innan dess.

Vissa kurser delas in i delkurser där man läser och tenterar av varje delkurs för sig.

Oftast innehåller ett halvårs heltidsstudier fyra delkurser med 7,5 poäng vardera. Läser du på helfart i tre år får du ihop 180 poäng vilket motsvarar en kandidatexamen.

Hur läser du?

Principen för hur du studerar på högskolan är ungefär densamma på samliga kurser: du läser på egen hand men erbjuds undervisning som stödjer dina studier. I slutet av varje delkurs sker en tentamen för att kontrollera att du lärt dig det som du enligt kursplanen ska kunna. Undervisning bedrivs på flera olika sätt.

  • Föreläsningar går ofta ut på att en förelsare förklarar och fördjupar sig inom ett ämne samtidigt som studenterna antecknar och ställer frågor.
  • En gästföreläsning innebär oftast att någon som inte är anställd på skolan kommer och berättar om sitt specialämne.
  • När det är dags för studenterna att diskutera och analysera egna och andras arbeten sker det många gånger i form av ett seminarium.
  • Laborationer är ett sätt att testa teorierna i verkligheten och de förekommer inom en rad ämnen, inte bara inom naturvetenskap och teknik. Ett annat sätt att undersöka detta är genom fältstudier. Även så kallade workshops tar tillvara på det du läst genom att du får omsätta dina kunskaper till ett konkret resultat.
  • Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) betyder att du både får möjlighet att se hur dina kunskaper tillämpas i arbetslivet och en insikt i hur din framtida yrkesroll skulle kunna se ut.
  • En ”dugga” brukar vara ett mindre kunskapstest innan tentamen, men kan också vara betygsgrundande. Stor vikt läggs på att förstå och kritiskt granska, att ifrågasätta och diskutera.

Vad har du lärt dig - Tentamen

Varje kurs har en kursplan där du kan läsa vad utbildningen innehåller, hur den går till och vad du ska kunna när den är avslutad. Vanliga sätt att kontrollera studenternas kunskaper är genom skriftliga inlämningsuppgifter, närvaro och aktivt deltagande på lektioner. En kurs avslutas ofta med en kontroll över dina kunskaper. Detta sker framför allt i form av en tentamen. Hur lång tid du har på dig att skriva en tentamen varierar – allt ifrån någon timme till upp emot en vecka. Blir du underkänd på en tentamen har du rätt att göra en ny när nästa examinationstillfälle ges.

Studier inom ett program avslutas vanligtvis med ett längre examensarbete. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom något av det du läst under din studietid. Många gånger redovisas resultatet i en uppsats som sedan publiceras i DiVA, Högskolan Dalarnas publiceringsdatabas. Den generella titeln på en examen är "filosofie kandidatexamen”. Denna ansöker du om efter att du klarat utbildningens samtliga kurser som ett kvitto på att du har genomfört utbildningen.

Kontakter med arbetslivet

Under hela studietiden kommer du att ha möjlighet att komma i kontakt med den framtida arbetsmarknaden. Gästföreläsare, VFU-platser, examensjobb och olika mindre uppsatser ger dig chansen att bygga upp ditt kontaktnät så att du får en flygande start när examen är klar.

Skolan anordnar ibland speciella arbetsmarknadsdagar, kallat Propellern, då mängder av företag kommer till skolan för att möta våra studenter. En annan viktig del av näringslivskontakterna är Dalarnas Studentkår som arbetar för att studenter ska komma i kontakt med möjliga framtida arbetsgivare. Vill du ha hjälp att planera övergången mellan studier till arbetslivet kan du vända dig till studievägledarna vid högskolan.