Studentambassadör

I rollen som studentambassadör möter du människor i alla åldrar med olika intressen och på olika positioner. Du ska fungera som en inspirations- och informationskälla och marknadsföra Högskolan Dalarna på bästa sätt.

Alla uppdrag du utför är viktiga för Högskolan Dalarna och ger dig värdefulla meriter.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som studentambassadör innebär att du alltid är väl föreberedd när du utför ett uppdrag och gör det med glädje. Du förväntas vara serviceinriktad, professionell och en stolt student. Återrapportering och uppföljning av varje uppdrag görs alltid och din egen arbetsinsats utvärderas. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Digital- och filmproduktion
  • Deltagande vid varumärkesbyggande event, ex. inför skid VM 2015.
  • Marknadsföra Högskolan Dalarna, ex. mässa eller gymnasiebesök
  • Telemarketing
  • Teamledare

Vill du vara med?

Kontakta Ina Carlsson, tel: 023-77 85 48, e-post icr@du.se