Studentstaden

Högskolan Dalarna har campus både i Borlänge och Falun. Det finns god kommunikation emellan de två studieorterna, samt gång- och cykelavtånd till det mesta inom stadsgränserna.