Resa

Att ta sig till och från Högskolan är inget problem. Förutom att det är gång - och cykelavstånd mellan de flesta bostadsområden och Högskolan, finns möjlighet att åka buss till och från skolan. Detta gäller även mellan campus i Falun och Borlänge.

Resor till och från Campus

Buss

Bussar inom och mellan städerna Falun och Borlänge sköts av Dalatrafik.

Bil

Parkeringstillstånd krävs för parkering vid Högskolan Dalarnas P-platser. P-biljett finns att hämta i receptionen.

Resor mellan Falun och Borlänge

Buss

Dagtid på vardagar går bussar regelbunder med täta intervall mellan Högskolans campus i Borlänge och Falun. Restiden är ca. 35 minuter.

Bil

Riksväg 60 mellan Falun och Borlänge har två filer i båda riktningar och en bilfärd mellan Högskolans campus tar inte mer än 25 minuter.

Tåg

Tåg mellan järnvägstationerna i Falun och Borlänge tar ungefär 20 minuter. Promenad från respektive järnväg till campusområdet tar ungefär 15 minuter.