Personskadeförsäkring

Som student vid högskolan är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter.

Försäkringen gäller:

  • Försäkringen gäller studenter som är registrerade på högskole- eller forskarutbildning.
  • Försäkringen gäller i Sverige under all tid inom högskolans lokaler utom när du befinner dig där på grund av fritidsaktivitet ordnad av någon annan.
  • Försäkringen gäller annan tid och plats då du deltar i verksamhet i högskolans regi, till exempel exkursioner, praktikarbete anordnat av högskolan, eller liknande.
  • Försäkringen gäller vid distansundervisning med den begränsningen att vistelse i hemmet och på kommunens bibliotek ej omfattas av försäkringen. Däremot vistelse i t ex lokala lärcentras lokaler under schemalagd  undervisningstid samt färd till och från lokalen.

Försäkringen gäller inte vid utlandsvistelse

Vid studier och praktik i utlandet gäller Student UT-försäkringen.

För studenter som kommer från annat land och studerar vid Högskolan Dalarna gäller Student IN-försäkringen

Student IN/UT kontaktperson i försäkringsärenden är Susanne Corrigox, 023-778153

Vid olycksfall

Fyll i en skadeanmälningsblankett, underteckna och lämna in blanketten till receptionen. Även Högskolan Dalarnas underskrift krävs.

Kammarkollegiets kontaktperson vid Högskolan Dalarna är Lars-Olof Nordqvist, nlo@du.se