Marknadsplatsen

Marknadsplatsen är till för dig som är student eller anställd vid Högskolan Dalarna. Här kan du bland annat annonsera ut begagnad kurslitteratur eller annonsera efter någon att dela boende med. Du kan självklart också söka bland andras annonser.