Ekonomi

Läser du på högskolan är du berättigad till studiemedel. Detta består oftast av en bidragsdel och en lånedel. Hur mycket du får i studiemedel beror på hur mycket du studerar – om du studerar på heltid eller deltid samt under hur lång tid. För att minska återbetalningsskulden kan man välja att endast ansöka om bidragsdelen. Man kan också ansöka om lån i färre veckor än de man studerar.

Studiemedlet betalas ut varje månad den 25:e, med undantag om datumet infaller en helgdag. CSN, som står för utlåningen, samarbetar med Swedbank. Om det är första gången du tar lån måste du därför kontakta Swedbank och meddela på vilket konto du vill ha ditt studiemedel insatt.

För att kunna ansöka om studiemedel måste man uppfylla somliga krav. Vilka dessa är, och vidare information om studiemedel, kan man läsa om på www.csn.se

Har du aldrig haft studiemedel?

 Är det första gången du ansöker om studiemedel kommer CSN att pröva:

 • Om utbildningen du går är studieberättigad.
 • Om du fyller ålderskravet. Det finns ingen undre åldersgräns, dock en övre.
 • Om du studerar i tillräcklig omfattning, minst 50 procent.
 • Om du studerar tillräckligt länge, minst tre veckor.

Har du haft studiemedel förut? 

Har du haft studiemedel tidigare, kommer CSN pröva:

 • Att du har tillräckliga studieresultat från tidigare studier för att kunna ta vidare lån.
 • Att du har skött återbetalningen av eventuellt tidigare lån.
 • Att du inte har obetalda återkrav för mer än ett halvår.
 • Att du inte har utnyttjat för många veckor med studielån.

Anmäl ändringar

Om du byter utbildning eller om din inkomst ändras, är det viktigt att du anmäler detta till CSN. Dessa ändringar kan påverka om du är vidare berättigad till studiemedel och hur mycket du kan få. Enligt lag är CSN skyldig att anmäla alla som misstänks för bidragsbrott. Därför är det viktigt att alltid anmäla ändringar i god tid för att slippa problem med ditt studiemedel. Du bör anmäla om du:

 • Blir sjuk under en längre period.
 • Avbryter dina studier.
 • Minskar antal poäng du läser.
 • Byter skola eller utbildning.
 • Får ändrad inkomst som påverkar din rätt till studiemedel.
 • Gör uppehåll i dina studier i sju dagar eller mer.
 • Om du börjar studera igen efter uppehåll på sju dagar eller mer.
 • Gör någonting annat som har betydelse för din rätt till studiemedel. 

Bidrag

Är du mellan 18 och 29 år gammal kan du ha rätt att ansöka om bostadsbidrag. Läs mer om detta på: www.forsakringskassan.se

Studentrabatter

Kommunerna och näringslivet i Falun och Borlänge är väl medvetna om hur viktiga högskolestudenterna är. Det märks inte minst genom de studentrabatter som finns på exempelvis skidåkning, simning, buss, fika och mat och den fria entrén till några av städernas krogar.

Läs mer om vilka studentrabatter du är berättigad till som student i Dalarna: 

CSNs snabbguide till studiemedel