Boende

Det är ett stort steg att flytta till en ny stad och det gäller att hitta ett hem som passar. Urvalet av boendeformer i Dalarna är rikt. Du kan välja mellan att bo i studentrum, i korridor, att dela lägenhet med andra eller att bo själv. När du söker bostad finns det flera sätt att gå till väga. Det vanligaste är att ställa sig i bostadskö hos de verksamma bostadsbolag som finns i kommunerna.

Söka studentbostad

För att söka studentbostad hos Kopparstaden och Tuna byggen krävs det att du är antagen på Högskolan Dalarna. Redan innan du är antagen kan du dock göra en köanmälan för att samla köpoäng.

Under vissa perioder kan det råda brist på studentbostäder, vilket medför att en väl fungerande andrahandsmarknad även behöver finnas. För att samordna och hantera dessa frågor tillsätter Dalarnas studentkår i samarbete med Högskolan Dalarna, Falu Kommun, Borlänge Kommun, Kopparstaden samt Tunabyggen en gemensam boendekoordinator. Övergripande uppgift för koordinatorn är att arbeta med en systematiserad privatuthyrning samt upprätthålla kontakt med befintliga och nya uthyrare. Som blivande student behöver man inte ta en aktiv kontakt med denna koordinator, utan i de fall Kopparstaden eller Tunabyggen inte kan erbjuda studentboende kommer de koppla in boendekoordinatorn.

Stora Tunabyggen AB
Locus, Kornstigen 15 B
784 44 Borlänge
Tel: 0243-733 77
Mail: student@tunabyggen.se  

Kopparstaden Student AB
Norra Järnvägsgatan 20, Britsen
791 35 Falun
Tel: 023-458 00
Mail: student@kopparstaden.se

Anmäla flytt

Du har mycket att vinna på att folkbokföra dig i den nya kommunen. Om du är folkbokförd på rätt adress kan du bl a söka bostadsbidrag och skaffa hemförsäkring.

Du ska anmäla ny bostadsadress på Skatteverkets webbsida.

Tillfälliga boenden

Om du skulle bli antagen sent till din utbildning och inte lyckats skaffa ett boende i tid, finns det flera vandrarhem i Falun och Borlänge där du kan bo för en billig summa tills du hittat ett.

Falu Fängelse vandrarhem
Villavägen 17
791 37 FALUN
023-79 55 75 

Grycksbo vandrarhem
Kungsvägen 1
790 20 GRYCKSBO
070-336 20 98 

STF vandrarhem Falun
Vandrarvägen 3
791 43 FALUN
023-105 60 

Haga vandrarhem
Djäknegatan 2
784 40 BORLÄNGE
070-482 66 10

STF vandrarhem Borlänge och turistlägenheter
Kornstigen 23 A
784 52 BORLÄNGE
0243-22 76 15

Andra bostadsförmedlare