Studentliv

Studentlivet är så mycket mer än bara högar med böcker, sena nätter och seminarieuppgifter.

Högskolan Dalarnas Campus Falun och Campus Borlänge har många roliga och minnesvärda aktiviteter att erbjuda dig som student. Allt från program och studierelaterade föreningar till studentkårerna, spex, idrott och fester. Livet som student blir onekligen vad du gör det till!