Studentpräst/-diakon

Studentpräst och -diakon finns till för dig som är student eller jobbar vid Högskolan Dalarna. Präst och diakon är anställda av Svenska kyrkan med tjänst i högskolan.

Svenska kyrkan står för evangelisk-luthersk kristen tradition, men du kan vända dig till oss oavsett egen tro.

Vi är vana vid ekumenik och religionsdialog (Interfaith Dialogue) och kan förmedla kontakt med imam, buddhistmunk eller andra.

Vänd dig till studentprästen/-diakonen för:

  • Samtal om livsfrågor, trosföreställningar, religiös praktik och etik etcetera.
  • Samtal om personliga förhållanden.

Självklart har vi tystnadsplikt!

Öppettider

Studentprästen träffas säkrast på Campus Borlänge måndagar klockan 09.00-11.00 och på Campus Falun tisdagar klockan 09.00-11.00.

Studentdiakonen finns på Campus Falun vanligen på fredagar klockan 09.00-11.00.

Vi kan sökas även på andra tider i högskolans olika lokaler eller per e-post och telefon.

Kontakt

Anders Litborn, präst, Svenska kyrkan
E-post: alo@du.se
Telefon: 023-77 80 46, 023-70 20 19

Karin Printz, diakon, Svenska kyrkan
E-post: kpi@du.se
Telefon:023-70 20 42