Våga tala - yttrandeträning

Många studenter har problem med muntlig redovisning inför andra, t.ex. med att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller vara aktiva vid seminarier. I dessa och liknande situationer kan man bli så spänd och nervös att man har svårt att göra sig själv rättvisa. Många är rädda för att rodna, skaka, svettas, darra på rösten, staka sig eller inte få fram ett ord.

Högskolan Dalarna erbjuder därför en kurs i Våga tala – yttrandeträning för studenter med ovanstående problem. I kursavgiften på 100 Kr ingår kurslitteratur och fika. Antalet deltagare är maximerat till 12 personer.

Om du är intresserad av att delta i Våga tala – yttrandeträning kan du anmäla dig till studentkurator Stefan Cassel på sca@du.se . Därefter blir du kallad till ett personligt samtal där kursens upplägg beskrivs mer ingående.

Har du några frågor angående kursen är du välkommen att kontakta oss på studenthälsan.

Kursansvarig

Stefan Cassel
Studentkurator
023/778849