Stöd under studietiden

Vid Högskolan erbjuds stöd för studenter som behöver öva på skriftlig och/eller talad framställning. Högskolan har också en självinstruerande kurs i studieteknik. Den är indelad i olika moduler, för att du själv ska kunna välja vilken typ av förbättringar du behöver göra för att studera effektivare.

Stöd och hjälp

Råd och tips från Biblioteket inför uppsatsskrivning

Studie och karriärvägledningen

Välkommen att kontakta oss, studie- och karriärvägledningen, när du vill prata om
studievägar, utbildnings- och examenskrav samt reflektera kring din egen
kompetens och fortsatta yrkesliv.

Ring eller e-posta för att boka tid. Vi finns också i Connect.

Kontakt: studievagledning@du.se

Studenthälsan

Studenthälsan finns till  för dig som känner att du behöver någon att tala med. Här finns tillgång till både diakon och kurator.