Ytanalyslabbet

FE-SEM
Högskolan Dalarnas FEG-SEM

Högskolan Dalarnas ytanalyslaboratorium är ett av Sveriges mest välförsedda laboratorium när det gäller utrustning för avbildning och kemisk analys av ytor. En stor del av forskningen inom materialvetenskap vid Högskolan Dalarna grundar sig på kunskap rörande sambandet mellan materials struktur/sammansättning och de resulterande egenskaperna. Olika avbildnings och analystekniker är då nödvändigt för att kunna studera allt ifrån enskilda atom- och molekyllager till kornorienteringen i en metallstruktur.

För avbildning av ytor finns det följande utrustning:

  • Ljusoptisk mikroskop (LOM), Leica DRME
  • Svepelektronmikroskop (FEG-SEM), Zeiss ULTRA 55
  • Svepelektronmikroskop (SEM), JEOL 620
  • Interferensprofilometer, Wyko NT9100

För kemisk analys av ytor finns det följande tekniker:

  • Röntgenspektroskopi (EDX), Oxford PentaFETx3
  • Elektrondiffraktion (EBSD), Oxford Instruments HKL, NordlysF
  • Augerelektronspektroskopi (AES), PHI 660
  • Sekundärjonmasspektrometri (ToF-SIMS), PHI TRIFT II

Exempel på tillämpningar se länkar på vänster och högersida.

Kontaktinformation:

Docent Ulf Bexell, ubx@du.se, tel. 023-778623

Svepaugermikroskop
Svepaugerelektronmikroskop

ToF-SIMS
ToF-SIMS

Anatomi-furu
Anatomi, träslag furu

Icke värmebehandlad HyTens 1600
Mikrostruktur för HyTens 1600 före värmebehandling

HyTens 1600 efter värmebehandling
Mikrostruktur för HyTens 1600 efter värmebehandling i 1200 grader och 15 sekunder