Maskinlabbet

CNC-Svarv
CNC-svarv

I maskinlabbet så har vi två moderna CNC-maskiner, svarv och fler-operationsmaskin, och en äldre CNC-fräs. Vi har möjlighet att svarv upp till 150 mm i diameter och längd 300 mm. Fler-operationsmaskinen, Figur 6, tar arbetsstycken upp till 500x400 mm. Dessutom har vi en numeriskt styrd stansmaskin som tar plåttjocklekar upp till 1 mm.

I vårt lab finns också ett antal manuella maskiner för att utföra verkstadsarbete dessa är:

  • Svarv
  • Fräs
  • Pelarborrmaskin
  • Klipp- och bockutrustning (för tunnplåt och små plåtformat)
  • Svetsutrustning (EL, MIG, TIG, GAS)
  • Kallsåg

För att hantera material och arbetstycken har vi 10 tons travers monterad i taket och en truck.

Maskinlabbet används till följande:

  • Utbilda våra studenter i CAD-CAM och skärandebeartning, produktutveckling med mera.
  • När maskin- och materialstudenter genomför sina examensarbeten används labbet för att genomföra tester och göra prototyper
  • Tillverka utrustning för forskningsprojekt
  • Tester och prototyptillverkning, externa uppdrag

Om ett företag har en ide så kan vi se om möjligheten finns att genomföra den som ett projekt, examensarbete eller forskningsprojekt.

Kontaktinformation
Dr. Roger Johansson, rjo@du.se, 023-778635

Exempel på projekt m.m. som studenter i olik årskurser genomför

tving
Tving i årskurs 1, Ritar i CAD och tillverkar den in labbet

Vinsch
Studentprojekt, en vinsch

Fotpump
Projektet en fotpump

pirra
Studenterna ritar i CAD och tillverkar detaljerna i labbet