Bearbetningslabbet

3D rullformningsmaskin
3D-rullformningsmaskin för profiler med variabelt tvärsnitt

Bearbetningslaboratoriet vid Högskolan Dalarna är utrustat med maskiner som möjliggör ingående studier av materials mekaniska egenskaper. Genom att bestämma den kraft som krävs för att deformera ett materialprov till en viss töjningsgrad, och sedan kombinera denna information med kunskap om materialets inre beskaffenhet så kan en ökad förståelse för vad som faktiskt sker under formningsprocessens erhållas. Därigenom skapas förutsättningar för materialutveckling och processförbättring.

Förutom i ett antal forskningsprojekt används också våra maskiner i bearbetningslaboratoriet till prototyptillverkning och utbildning. Vi har i ett antal projekt med olika företag provat och utvecklat idéer. Laboratoriet utnyttjas flitigt av våra studenter som slutför sin utbildning genom att göra ett examensarbete åt ett företag. Nedan är exempel på vår utrustning.

Vi har följande maskiner:

  • Press (300 ton)
  • Hydroformningsmaskin
  • Rullformningsmaskin, traditionella och 3D maskin
  • Kallvalsverk
  • Fallhammare
  • Erichsenpress
  • Ugnar
  • Klimatskåp

Om ni har frågor projektförslag, examensarbeten med mera hör av Er till Prof. Göran Engberg, gen@du.se, tel 023-778566

Erichsenpress för formbarhetsprovning
Erichsenpress för FLD mm

Kallvalsverk
Kallvalsverk

300 tons press
300 tons press

Traditionell rullformningsmaskin
Traditionell rullformningsmaskin