Välkommen till Material- och Maskinlabbet

Genom ett målmedvetet arbete har avdelningen för materialvetenskap och maskinteknik vid Högskolan Dalarna lyckats bygga upp en välutrustad laboratoriemiljö som används till största del för forskning och utbildning. Denna labmiljön består i själva verket av flera delar: där finns laboratorier för ytanalys och tribologi, för skärande bearbetning och plastisk bearbetning, samt för metallurgi och ugnsteknik, se länkar till vänster.

3D rullformade profiler
Rullformade profiler med variabelt tvärsnitt formade i Högskolan Dalarnas 3D-rullformningsmaskin

Nu har en ny fas i utvecklingen av materiallaboratoriet inletts och vi arbetar nu med att ytterligare integrera våra laboratorieresurser i vår grundutbildning och forskning, se länkar till vänster (materialvetenskap och maskinteknik). Vi har också ambitionen att utveckla vårt samarbete med industrin – vårt mål är att både de små och stora företagen i regionen ska se oss som en naturlig samarbetspartner i utveckling av sin verksamhet. Detta i form av forskning, utbildning, produktutveckling med mera. Resurser som finns, förutom laboratorier, är forskare, tekniker och studenter som via examensarbeten, studentprojekt och forskningsprojekt kan hjälpa till att genomföra Era idéer.

Kontaktinformation:
Bearbetning: Prof. Göran Engberg, gen@du.se, 023-778566
Tribologi: Prof. Mikael Olsson, mol@du.se, 023-778643
Ytanalys: Docent Ulf Bexell, ubx@du.se, 023-778623
Maskinteknik: Dr. Roger Johansson, rjo@du.se, 023-778635