Lokaler

Lokaler

Datorsalar

Högskolan Dalarna har ca 12 datorsalar.

Vilka program och vilken datorutrustning de olika salarna har, ser du under respektive ort-sida. För att kunna använda datorerna i våra datorsalar, måste du ha ett användarkonto och ett passerkort. Helpdesk kan hjälpa dig med det.