Skype för företag

Nu finns det möjlighet att nyttja Skype för Företag inom högskolan för snabb kommunikation samt möjlighet till samarbeten med organisationer utanför högskolan. 

Kom ihåg att kommunikationen via Skype kan ge upphov till allmänna handlingar och att känsliga eller sekretessbelagda uppgifter inte ska skickas via verktyget.

För att komma igång med Skype, välj nedan: