Sunet Survey

Sunet Survey är Högskolan Dalarnas plattform för kursutvärderingar. Som lärare loggar du in till Sunet Survey via länken http://sunet.artologik.net/du/Admin.

Nedan följer guider och instruktionsfilmer som hjälper dig i alla steg från hur enkäter skapas till publicering av färdiga kursutvärderingar.

Information till studenter
Gå till denna informationssida om du är student.

Guider
Skapa kursutvärdering - rapport i Sunet Survey

Instruktionsfilmer
Survey del 1: flödesschema och arbetsgång
Survey del 2: logga in och kom igång
Survey del 3: lägg till frågor
Survey del 4: skapa kursutvärdering utifrån resultat av enkätsvar
Survey del 5: Importera frågor från egen frågebank
Sunet Survey: Gör en pappersenkät - Förberedelser
Sunet Survey: Gör en pappersenkät - InmatningSunet Survey: Anpassa publiceringsdatum

 

Inspelade seminarier i Connect
Del 1: Logga in och skriva frågor
Del 2: Fyll i och publicera utvärdering

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.