Bedömning av reell kompetens

Den som saknar formell behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan få sin kompetens prövad. Det kan till exempel handla om erfarenheter från arbetsliv eller utlandsvistelser. Det är alltid det universitet eller den högskola som ger utbildningen som gör prövningen och bedömer vilka tidigare erfarenheter som ger behörighet.
 
Läs mer om reell kompetens och hur du gör för att ansöka om detta vid Högskolan Dalarna,
Behörigheter och reell kompetens