Passerkort

Få passerkort
Är du aktiv student (kursregistrering krävs) vid Högskolan Dalarna kan du få ett passerkort. Ett passerkort kan du endast få om du besöker Helpdesk och visar upp giltig legitimation. För programstudenter finns det inbokade tider under introduktionsveckan för fotografering.  Andra studenter fotograferas enligt ”dropin-metoden”.

Borttappad pinkod
Besök Helpdesk så kan du få veta din pinkod. Vi lämnar aldrig ut pinkoden till passerkortet via telefon eller e-post.

Spärrat passerkort
Troligen har du inte använt ditt passerkort på tre månader eller så har giltighetstiden på passerkortet gått ut. Vänd dig till Helpdesk för att få hjälp med problemet. Se till att ha ditt passerkort med dig

Borttappat passerkort
Du kontaktar Helpdesk i Borlänge eller Falun och ber dem spärra ditt borttappade passerkort. De kommer sedan skriva ut ett nytt passerkort till dig med en ny pinkod.

Behörigheter på mitt passerkort
Be att din lärare skickar e-post till support@du.se med information om vem som ska ha behörigheten (namn), passerkortsnummer, önskad lokal och giltighetstid så kan vi lägga in behörigheten.

Larma av ett larmat område
Genom att dra ditt passerkort och slå din pinkod i kortläsaren.
Om det tjuter på kvällar och helger är det tillslagsvarning för inbrottslarm som låter. Vid larmtillkoppling ljuder en varningssignal som korta tonstötar samt att en siren blinkar. För att avaktivera larmet gå ut ur salen, stäng dörren och dra kortet genom kortläsaren och slå din kod. Då är salen avlarmad i ytterligare 50 minuter.

Ljud- och ljussiren i datasalar
Om det tjuter under dagtid är det ett datorlarm som låter. Kontakta Helpdesk.

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.