Eduroam

Vårt trådlösa nätverk är eduroam. För att använda det måste du  installera ett certifikat på varje enhet innan de kan anslutas. En enhet är till exempel en dator, telefon eller surfplatta.

Till höger finns installationsgudier som hjälper dig med installation.

Vill du ha hjälp kontakta eller besök
Helpdesk/IT-avdelningen:
support@du.se

023-778888

Här följer en instruktion på hur du installerar ett certifikat på din Windows dator:

För att kunna installera certifikatet måste du vara ansluten till ett nätverk, har du inte tillgång till ett fast nät kan du ansluta till det trådlösa nätet DU. Detta nät är endast tillgängligt vid Campus Högskolan Dalarna och det går endast att ansluta till nedanstående webbsida för att hämta certifikatet.

Öppna en webbläsare och ange:
https://wifi.du.se


Denna sida kommer upp
Tryck start
 

Ange ditt användarnamn utan @du.se och skriv ditt lösenord
Tryck Continue

 
Du får nu upp en lista baserad på ditt operativsystem.
Välj det som rekommenderas
Tryck på Download for Windows


En dialogruta kommer upp
Tryck Save
 
En ny dialogruta
Tryck Open folder
 
Nu öppnas din mapp med nedladdade filer.
Dubbelklicka på filen NetworkWiza….

 
En varning kommer upp.
Tryck Run
 
Ett nytt program öppnas
Får du upp denna dialogruta innebär det att du inte slagit på trådlösa nätverket. Det finns en knapp för detta på din dator. Tryck på den och sedan OK


Tryck Yes för att installera certifikatet

Tryck Done
Bra jobbat!
Du har nu installerat ett certifikat till din dator.
Nästa gång som du vill ansluta till eduroam väljer du det i listan på dina trådlösa nät och ansluter.

Övrigt
Om du har mer än ett kommer det upp en lista när du försöker hämta hem fler. I denna lista kan du ta bort certifikat som du inte använder. Du kan ha 5 certifikat, aktiva åt gången.