Nätbaserade studier

Nätbaserade studier

Förutsättningarna för nätbaserad utbildning utvecklas hela tiden med hjälp av ny pedagogik och teknik. Med bra utrustning och flexibilitet i studierna skapar vi förutsättningar för att bedriva nätbaserad utbildning av hög kvalité.

Studera där du bor

Tanken med att studera nätbaserat är att du ska kunna genomföra så mycket som möjligt av dina studier där du bor. Via nätet kan du kommunicera med lärare och andra studenter hemifrån eller från ett lokalt lärcentrum.

Dock, observera att många kurser fortfarande har träffar i högskolans lokaler. Det är därför mycket viktigt att du noga läser igenom beskrivningen för kursen du tänker läsa och prata gärna med kursansvarig lärare om du har några funderingar.

Vi kan nätbaserat lärande

Vi arbetar hårt för att utveckla ny pedagogik och ta tillvara ny teknik vilket innebär att vi ligger i framkant vad gäller nätbaserat lärande. Det sker bland annat genom att NGL-centrum är beredda att hjälpa dig med dina nätbaserade studier och de lärare som vill utveckla nätbaserade kurser.

Högskolans supportorganisation har också skapat många instruktioner, guider och FAQs för att underlätta för dig. Du hittar detta material på sidan för Service och support.

Vi har för närvarande över 11 500 studenter som läser nätbaserade kurser hos oss.

Flexibilitet

Att läsa nätbaserade kurser innebär att dina studier blir mer flexibla. Du kan bo kvar på hemorten men samtidigt tillgodogöra dig samma kvalitet som om du hade läst en kurs i högskolans lokaler.

För att lyckas med dina studier krävs dock att du är motiverad att studera, kan prioritera och planera dina studier på ett effektivt sätt. Att läsa nätbaserat kräver mer av dig än om du skulle ha läst kurser i högskolans lokaler men i gengäld får du en mycket större flexibilitet.

Förutsättningar

Vi har ett väl utvecklat IT-stöd och en pedagogik som underlättar för dig att läsa nätbaserade kurser. Du behöver inte vara ett IT-proffs för att läsa nätbaserade kurser hos oss men det underlättar om du har grundläggande IT-kompetens.

Undervisningsformer

Vissa kurser har flera träffar i högskolans lokaler medan andra kurser inte har träffar på högskolan. Själva tanken med en nätbaserad kurs är emellertid att du ska slippa pendla till högskolan. Kommunikationen mellan dig och läraren kan ske via e-post, direktsända föreläsningar, mötesrum på nätet eller andra nätbaserade mötesplatser.

Utrustning du behöver för att studera nätbaserat

Informationen finns på vår samtalssida.