Studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid hos oss. Vilket stöd du kan få beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier negativt är du välkommen att ansöka om pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så här söker du stöd

  1. Fyll i blanketten "Ansökan om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning"
  2. Bifoga intyg som styrker din funktionsnedsättning. Skicka in ansökan till Högskolan Dalarna. Adress står på blanketten.
  3. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder.
  4. Samordnaren utfärdar ett beslut där rekommenderade stödåtgärder beskrivs. Detta beslut behöver du sedan visa upp för dina lärare och examinatorer när ni pratar om vilket stöd du behöver.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid, helst redan när du vet att du blivit antagen.

Kontakt:

Sara Almqvist
Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
E-post: sam@du.se
Telefon: 023 77 84 93