Tack för din anmälan: Du är nu anmäld till föreläsningsserien för fritidshemspersonal

Träffarna sker:

Fredagen den 24 november 2017, kl. 10-12, föreläsningssal 6: Katharina Davidsson, Lek som fenomen
Fredagen den 16 februari 2018, kl. 10-12, föreläsningssal 6: Johanna Edman Olsson, Lekmiljöer (pedagogiska miljöer)
Fredagen den 25 maj 2018, kl. 10-12, föreläsningssal 6: Anna S. Pihlgren, Fritidshemmets och skolans gemensamma uppdrag

Plats och tid
Högskolan Dalarna, Falun, kl. 10-12, föreläsningssal 6

Välkommen!

Senast uppdaterad: