Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Registrator ansvarar för att allmänna handlingar vid Högskolan registreras och handhas i enlighet med gällande regler. Registrator är även ansvarig för högskolans gemensamma ärendehanteringssystem. Registrator har också ansvar för att övriga organisationen följer uppsatta regler och mål för diarieföring.

Huvudregistrator
023-77 80 41
Senast uppdaterad: