Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Styrelse

Vikarierande rektor
023-77 84 69
070-717 44 14

Rektor
023-77 80 43
070-577 71 31

Högskolan ledningsgrupp

tf prorektor
023-77 86 20

Vikarierande rektor
023-77 84 69
070-717 44 14
Prorektor
023-77 84 69
070-717 44 14

Rektor
023-77 80 43
070-577 71 31

Rektorsråd
023-77 86 32

Akademin Industri och samhälle

Akademichef
023-77 86 02

Akademisekreterare
023-77 88 13

Projektledare
023-77 80 87

Projektadministratör
023-77 85 11

Projektledare

Näringsliv och företagande

Avdelningschef
023-77 88 01

Företagsekonomi

Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 85 30

Doktorand företagsekonomi
023-77 86 12

Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 89 23

Ek dr
023-77 84 54
Univ lektor företagsekonomi
023-77 84 54

Univ lektor företagsekonomi
023-77 86 95

Univ lektor företagsekonomi

Fil dr
023-77 80 25
Univ lektor företagsekonomi (Tjänstledig)

Univ lektor företagsekonomi
023-77 89 31
Docent företagsekonomi
023-77 89 31

Univ lektor företagsekonomi
023-77 89 54
Fil dr
023-77 89 54

Univ lektor företagsekonomi
023-77 82 61

Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 86 13

Doktorand företagsekonomi
023-77 89 73

Univ adjunkt företagsekonomi
Forskningsledare Komplexa system

Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 85 44

Univ lektor företagsekonomi inr organisation o ledarskap
023-77 89 41
Docent företagsekonomi
023-77 89 41

Doktorand mikrodataanalys

Univ adjunkt företagsekonomi (Tjänstledig)

Univ lektor företagsekonomi
023-77 85 06

Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 87 66

Univ adjunkt företagsekonomi

Industriell ekonomi

Docent
023-77 86 41
Univ lektor industriell ekonomi
023-77 86 41

Univ adjunkt industriell ekonomi

Rättsvetenskap

Univ adjunkt rättsvetenskap
023-77 86 49

Univ lektor rättsvetenskap
023-77 86 92

Univ adjunkt rättsvetenskap
023-77 87 49

Regionala studier

Avdelningschef
023-77 87 32

Arbetsvetenskap

Bitr universitetslektor Arbetsvetenskap
023-77 89 25
Fil dr
023-77 89 25

Univ lektor arbetsvetenskap
023-77 86 02

Verksamhetsledare
023-77 86 62
Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 86 62

Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 89 09

Univ lektor sociologi
023-77 80 92

Professor senior Professor

Professor industriell ekonomi
023-77 86 73

Docent
023-77 83 56
Univ lektor arbetsvetenskap
023-77 83 56

Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 88 48

Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 85 67

Kulturgeografi

Univ lektor kulturgeografi
023-77 87 52

Univ lektor kulturgeografi
023-77 85 74

Professor kulturgeografi

Docent
023-77 85 73

Fil dr
023-77 89 61

Professor kulturgeografi
023-77 85 31

Fil dr
023-77 87 21
Biträdande universitetslektor
023-77 87 21

Nationalekonomi

Univ adjunkt nationalekonomi
070- 70
070-518 07 09

Univ lektor nationalekonomi
Fil dr
023-77 89 48

Doktorand nationalekonomi

Univ adjunkt nationalekonomi
023-77 89 44

Univ lektor nationalekonomi
023-77 85 20
070-748 71 88

Professor nationalekonomi

Univ lektor nationalekonomi (Tjänstledig)

Doktorand nationalekonomi

Turismvetenskap

Docent
023-77 87 52

Doktorand Turismvetenskap

Biträdande universitetslektor
023-77 86 15

Forskningsassistent
023-77 87 93

Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 85 60

Univ lektor Turismvetenskap
023-77 85 61

Doktorand Turismvetenskap

Professor emeritus

Biträdande universitetslektor
023-77 89 61

Univ lektor Turismvetenskap
023-77 86 97

Data och informationshantering

Avdelningschef
023-77 88 73

Doktorand mikrodataanalys

Datateknik

Univ adjunkt datateknik
023-77 88 35

Univ adjunkt datateknik
023-77 88 61

Docent
023-77 88 31
Univ lektor datateknik
023-77 88 31

Docent
023-77 88 27
070-289 12 18
Univ lektor datateknik
023-77 88 27
070-289 12 18

Univ lektor datateknik
023-77 89 21

Univ lektor datateknik (Tjänstledig)
Docent
023-77 88 01

Univ adjunkt datateknik
023-77 85 92
Doktorand mikrodataanalys
023-77 85 92

Univ adjunkt datateknik
023-77 88 95
073-639 10 31

Grafisk teknologi

Univ adjunkt grafisk teknologi
023-77 85 27

Univ adjunkt grafisk teknologi
023-77 88 23

Senior universitetslektor
023-77 89 05

Univ adjunkt grafisk teknologi
023-77 88 23

Univ adjunkt grafisk teknologi
023-77 88 98

Univ adjunkt grafisk teknologi
023-77 88 34

Univ lektor grafisk teknologi
070-631 52 49

Informatik

Univ lektor informatik
023-77 89 50
Docent
023-77 89 50

Univ adjunkt informatik
023-77 89 56

Univ lektor informatik

Senior professor informatik

Univ adjunkt informatik
023-77 89 57

Univ adjunkt informationsteknologi
023-77 88 37

Univ lektor kulturgeografi
023-77 85 73

Univ adjunkt datateknik
023-77 88 67

Univ adjunkt informatik
023-77 89 79

Fil dr
023-77 88 73
Univ lektor informatik (Tjänstledig)

Univ adjunkt informatik
023-77 86 05

Doktorand informatik

Professor business intelligence
023-77 87 60

Statistik

Fil dr
023-77 86 48
Bitr universitetslektor statistik
023-77 86 48

Doktorand statistik
023-77 82 82

Professor statistik
023-77 85 03

Projektmedarbetare
023-77 86 28
Fil dr
023-77 86 28

Univ lektor statistik
023-77 88 54
Fil dr
023-77 88 54

Doktorand statistik
023-77 82 82

Univ adjunkt statistik
023-77 85 58

Fil dr
023-77 85 09
Biträdande universitetslektor
023-77 85 09

Doktorand statistik

Mikrodataanalys

Professor mikrodataanalys
023-77 89 67

Professor mikrodataanalys
023-77 85 35

Material och teknik

Avdelningschef
023-77 83 99

Fysik

Univ lektor fysik
023-77 88 72

Avdelningschef
023-77 83 99

Kemiteknik

Univ adjunkt kemiteknik (Tjänstledig)

Avdelningschef
023-77 83 99

Maskinteknik

Verkstadstekniker
023-77 88 20
070-347 88 20

Univ adjunkt maskinteknik
023-77 84 30

Univ adjunkt maskinteknik
023-77 86 14

Univ adjunkt maskinteknik
023-77 89 26

Avdelningschef
023-77 83 99
Univ adjunkt maskinteknik (Tjänstledig)

Univ lektor maskinteknik
023-77 86 35

Matematik/tillämpad matematik

Avdelningschef
023-77 83 99

Univ lektor matematik
023-77 88 50

Univ adjunkt matematik
023-77 88 75

Materialteknik

Doktorand materialteknik
023-77 84 80

Professor senior Professor
023-77 85 66

Doktorand materialvetenskap
023-77 85 62

Doktorand materialvetenskap
023-77 88 44

Docent
023-77 89 70
Univ lektor materialteknik
023-77 89 70

Docent materialteknik
023-77 86 50
Univ lektor materialteknik
023-77 86 50

Forskningsledare Stålformning och ytteknik
073-334 11 66
Professor materialteknik
023-77 86 43
073-334 11 66

Doktorand materialvetenskap
023-77 89 43
Tekn lic
023-77 89 43

Doktorand materialteknik
023-77 85 95

Doktorand materialvetenskap
023-77 86 59

Univ lektor materialteknik
023-77 86 23
Docent materialteknik
023-77 86 23

Forskningsingenjör
023-77 85 65

Doktorand materialvetenskap
023-77 85 94

Energi, skog och byggteknik

Avdelningschef
023-77 88 93

Byggteknik

Biträdande universitetslektor

Univ adjunkt byggteknik
023-77 87 04

Doktorand byggteknik

Univ lektor byggteknik
023-77 83 54

Univ adjunkt byggteknik
023-77 82 29

Univ adjunkt byggteknik
023-77 84 60

Univ adjunkt byggteknik
023-77 86 37

Univ adjunkt byggteknik
023-77 88 32

Univ lektor byggteknik
023-77 87 45
Tekn dr
023-77 87 45

Univ adjunkt byggteknik
023-77 85 21

Professor senior Professor

Univ adjunkt byggteknik
023-77 85 42

Univ adjunkt byggteknik
023-77 86 45

Adjungerad Professor byggteknik
023-77 87 08

Univ lektor byggteknik
023-77 88 16

Gästprofessor byggteknik

Energiteknik

Univ lektor energi och miljöteknik
023-77 87 15

Doktorand Teknisk Fysik
023-77 87 28

Professor energiteknik
023-77 87 07

Fil dr
023-77 83 54

Doktorand energi och miljöteknik
023-77 86 47

Doktorand energiteknik
023-77 82 54

Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
070-167 91 01

Univ lektor energi och miljöteknik
023-77 87 11

Verksamhetsutvecklare
023-77 84 07

Tekn lic
023-77 86 60
Univ adjunkt energi och miljöteknik
023-77 86 60

Tekn lic
023-77 87 16
Univ adjunkt energiteknik
023-77 87 16

Doktorand energi och miljöteknik

Doktorand energiteknik

Univ adjunkt energi och miljöteknik
023-77 88 60

Doktorand energiteknik
023-77 87 65

Professor energiteknik
023-77 87 12

Univ adjunkt energiteknik

Univ adjunkt energiteknik
023-77 88 71

Forskarstuderande

Tekn dr
023-77 87 17
Univ lektor energiteknik
023-77 87 17
Docent
023-77 87 17

Univ lektor energiteknik
023-77 87 89

Skog- och träteknik

Professor senior Professor
023-77 85 23
070-313 07 51

Univ adjunkt skog o trä
023-77 85 26

Docent
070-236 55 81
Forskningsledare skog o trä
070-236 55 81

Forskningsledare skoglig systemutv
070-236 54 37
Skoglig dr
070-236 54 37

Akademin Humaniora och medier

Akademisekreterare
023-77 80 18

Univ adjunkt svenska språket
023-77 82 47

Utvecklingsledare
023-77 87 44
Avdelningschef
023-77 87 44

Professor Professor emeritus
070-680 03 11

Gästforskare

Forskningsledare Interkulturella studier
023-77 86 20
Professor Interkulturella studier
023-77 86 20

Verksamhetsledare
023-77 83 46
070-614 49 00

Akademichef
023-77 84 05

Gästforskare

Utvecklingsledare

Projektledare
023-77 88 69

Akademisekreterare
023-77 89 62

Avd Humaniora

Avdelningschef
023-77 87 39

Filosofi

Fil dr
023-77 87 47

Fil dr
023-77 82 68
Univ lektor filosofi
023-77 82 68

Historia

Fil dr
023-77 82 15
Univ lektor historia
023-77 82 15

Fil dr
023-77 82 92
Univ lektor historia inr ekonomisk historia
023-77 82 92

Univ lektor historia
023-77 82 28

Gästprofessor historia

Univ adjunkt historia
023-77 85 01

Univ lektor historia, religion
023-77 82 79

Fil dr
023-77 84 26
Univ lektor historia
023-77 84 26

Univ lektor historia
023-77 82 78
Fil dr
023-77 82 78

Professor historia
023-77 89 24

Litteraturvetenskap

Univ lektor litteraturvetenskap
Univ adjunkt litteraturvetenskap
023-77 88 97

Fil dr
023-77 83 19
Univ adjunkt litteraturvetenskap
023-77 83 19

Religionsvetenskap

Fil dr
023-77 88 57
Univ lektor religionsvetenskap
023-77 88 57

Fil dr
023-77 88 85
Univ lektor religionsvetenskap
023-77 88 85

teologie dr
023-77 83 83
Univ adjunkt religionsvetenskap
023-77 83 83

Univ adjunkt religionshistoria
023-77 82 43

Professor religionsvetenskap
023-77 81 01

Univ adjunkt religionsvetenskap
023-77 82 45

Univ lektor religionsvetenskap

Doktorand religionsvetenskap

teologie dr
023-77 87 30
Univ lektor religionsvetenskap
023-77 87 30

Docent
023-77 82 76
Univ lektor religionsvetenskap inr medier
023-77 82 76

Univ lektor religionsvetenskap

Docent
023-77 82 48
Univ lektor religionshistoria
023-77 82 48

Svenska som andraspråk

Docent
023-77 86 34
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 86 34

Fil dr
023-77 80 86
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 80 86

Fil dr
023-77 83 32
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 83 32

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 86 38

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 86 04

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 84 78

Univ adjunkt svenska som andraspråk

Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 87 13

Univ adjunkt svenska som andraspråk (Tjänstledig)

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 86 76

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 85 85

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 83 70

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 84 97

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 88 28

Fil dr
023-77 87 51
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 87 51

Forskarstuderande
023-77 83 39
Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 83 39

Doktorand svenska som andraspråk
023-77 85 39
Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 85 39

Univ adjunkt svenska som andraspråk
023-77 82 84

Professor pedagogiskt arbete
023-77 83 65

Svenska språket

Univ adjunkt svenska språket
023-77 87 36

Univ adjunkt litteraturvetenskap
023-77 89 49

Univ adjunkt svenska språket
023-77 81 55

Professor svenska
023-77 82 53

Univ adjunkt svenska språket
023-77 86 68

Univ adjunkt svenska
023-77 83 60
073-461 68 39

Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig)

Univ adjunkt svenska språket

Univ lektor svenska
023-77 87 54

Univ adjunkt svenska
023-77 87 33

Docent
023-77 85 49
Univ lektor svenska
023-77 85 49

Univ adjunkt svenska språket
023-77 88 89

Fil dr
023-77 81 60
Univ adjunkt svenska språket
023-77 81 60

Univ adjunkt svenska språket

Avd Språk

Avdelningschef
023-77 83 88

Avdelningschef
023-77 84 63

Arabiska

Univ adjunkt arabiska
023-77 86 19

Univ adjunkt arabiska

Professor senior Professor

Fil dr
023-77 85 16
Univ lektor arabiska
023-77 85 16

Univ adjunkt arabiska

Univ lektor arabiska
023-77 85 36

Engelska

Forskarstuderande
023-77 83 63
Univ adjunkt engelska
023-77 83 63

Professor engelska
070-191 86 16

Univ lektor engelska
Fil dr

Univ lektor engelska
023-77 83 73
Docent engelska
023-77 83 73

Univ lektor engelska
023-77 83 92
Docent engelska
023-77 83 92

Univ lektor engelska
023-77 88 58
Fil dr
023-77 88 58

Univ lektor engelska
023-77 86 72
Fil dr
023-77 86 72

Univ adjunkt engelska
023-77 82 46

Professor Professor emeritus
023-77 83 08

Univ lektor engelska
023-77 83 03
Docent
023-77 83 03

Univ lektor engelska
023-77 83 06
Fil dr
023-77 83 06

Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska
023-77 86 81
Univ adjunkt engelska
023-77 86 81

Univ lektor engelska
023-77 80 56
Fil dr
023-77 80 56

Univ adjunkt engelska
023-77 84 08

Univ adjunkt engelska
023-77 83 55

Fil dr
023-77 83 04
070-390 83 04

Univ adjunkt engelska
023-77 89 53

Franska

Univ lektor franska
023-77 83 47

Univ adjunkt franska (Tjänstledig)

Univ adjunkt franska
023-77 83 07

Univ lektor franska
023-77 83 07
Fil dr
023-77 83 07

Univ lektor franska (Tjänstledig)

Docent
023-77 80 23
Univ lektor franska
023-77 80 23

Univ lektor franska

Fil dr
023-77 83 31
Univ lektor franska
023-77 83 31

Univ lektor franska

Portugisiska

Univ lektor portugisiska

Univ lektor portugisiska

Univ lektor portugisiska
023-77 83 97

Univ adjunkt portugisiska
023-77 87 18
Forskarstuderande
023-77 87 18

Tyska

Univ adjunkt tyska
023-77 83 90

Univ lektor tyska

Univ adjunkt tyska
Univ adjunkt tyska

Univ lektor tyska
070-682 95 25

Docent
Univ lektor tyska
023-77 83 94

Italienska

Univ adjunkt italienska

Univ adjunkt italienska

Univ lektor italienska
023-77 82 63

Univ lektor italienska
023-77 80 59

Japanska

Docent
023-77 80 91
Univ lektor japanska
023-77 80 91

Fil dr
023-77 82 21
Univ lektor japanska
023-77 82 21

Univ lektor japanska

Univ adjunkt japanska
023-77 88 40

Univ adjunkt japanska
023-77 80 88

Univ adjunkt japanska

Univ adjunkt japanska
023-77 85 12

Univ adjunkt japanska
023-77 82 35

Univ adjunkt japanska
023-77 89 51

Kinesiska

Univ adjunkt kinesiska
023-77 85 25

Univ lektor kinesiska

Fil dr
023-77 83 35
Univ lektor kinesiska
023-77 83 35

Univ lektor kinesiska
023-77 83 05

Fil dr
023-77 85 82
Univ lektor kinesiska
023-77 85 82

Univ adjunkt kinesiska
023-77 88 68

Univ adjunkt kinesiska
023-77 85 04

Ryska

Univ lektor ryska

Docent
023-77 82 41
Univ lektor ryska (Tjänstledig)

Univ adjunkt ryska

Univ adjunkt ryska

Univ adjunkt ryska
023-77 81 72

Fil dr
Univ lektor ryska

Spanska

Fil dr
023-77 87 85
Univ lektor spanska
023-77 87 85

Fil dr
023-77 87 31
Univ lektor spanska
023-77 87 31

Fil dr
023-77 89 12
Univ lektor spanska
023-77 89 12

Fil dr
023-77 89 07
Univ lektor spanska
023-77 89 07

Univ adjunkt spanska
023-77 81 24

Univ lektor spanska
070-191 86 36

Avd Medier

Tekniker
023-77 85 70

Bild

Univ adjunkt bild
023-77 87 67

Univ adjunkt bild
023-77 83 67

Univ adjunkt bild
023-77 82 66

Univ adjunkt bild
023-77 83 43

Bildproduktion

Univ adjunkt bildproduktion

Konstnärlig lektor Filmklippning
023-77 80 71

Fil dr
Univ lektor bildproduktion

Univ adjunkt bildproduktion
023-77 83 78

Fil dr
023-77 89 63
Konstnärlig universitetslektor
023-77 89 63

Adjungerad universitetslektor Konstnärlig universitetslektor

Univ lektor bildproduktion (Tjänstledig)

Univ adjunkt bildproduktion

Projektledare

Tekniker
023-77 81 17

Univ lektor bildproduktion
023-77 81 06

Fil lic
023-77 83 26
Univ adjunkt bildproduktion
023-77 83 26

Univ lektor bildproduktion
023-77 83 29

Konstnärlig professor emerita

Univ adjunkt bildproduktion
023-77 85 17
070-435 37 51

Univ adjunkt bildproduktion
023-77 83 93

Fil dr
023-77 81 03
Univ adjunkt medieproduktion
023-77 81 03

Univ lektor bildproduktion
023-77 81 97

Ljud- och musikproduktion

Univ adjunkt ljudproduktion
023-77 83 22

Forskarstuderande
023-77 88 59
Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 88 59

Univ adjunkt ljud och musikproduktion

Univ adjunkt ljudproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 85 81

Univ adjunkt ljudproduktion
023-77 84 15

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 84 24

Univ lektor ljud och musikproduktion

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 88 62

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
023-77 88 64

Univ lektor ljud och musikproduktion

Tekniker
023-77 85 15

Univ lektor ljud och musikproduktion
023-77 85 87

Univ adjunkt ljudproduktion
023-77 88 63

Univ adjunkt medieproduktion inr musikproduktion
023-77 83 44

Univ adjunkt ljud och musikproduktion
070-249 48 48

Univ lektor ljud och musikproduktion
023-77 82 05

Professor Konstnärlig professor
023-77 83 86

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Verksamhetsledare
023-77 80 65

Akademisekreterare
023-77 84 14

Akademichef
023-77 84 55

Avdelning Geografi, Natur och Matematikdidaktik

Avdelningschef
023-77 81 89

Geografi

Fil dr
023-77 83 58

Matematikdidaktik

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 89 64

Fil dr
023-77 84 99
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 99

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 86 55

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 82 37

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 28
070-191 84 82

Doktorand matematikdidaktik
023-77 87 53
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 53
Fil lic
023-77 87 53

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 06
Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 06

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 85 32

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 87 72

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 27

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 82 31

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 55
Doktorand matematikdidaktik
023-77 80 55

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 04

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 85

Fil lic
023-77 84 96
070-191 86 35
Doktorand mikrodataanalys
023-77 84 96
070-191 86 35
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 96
070-191 86 35

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 81 78

Univ adjunkt matematikdidaktik (Tjänstledig)

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 83

Univ lektor matematikdidaktik
023-77 82 34
073-460 71 49

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 38

Naturvetenskap

Fil dr
023-77 86 06
Univ lektor naturvetenskap
023-77 86 06

Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 85 97

Fil dr
023-77 88 42
073-273 34 04
Univ lektor kemi
023-77 88 42
073-273 34 04

Fil dr
023-77 81 69
Univ lektor naturvetenskap
023-77 81 69

Univ lektor naturvetenskap

Univ lektor biologi
023-77 80 68
Med dr
023-77 80 68

Univ adjunkt naturvetenskap

Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 80 66
073-460 71 66

Fil dr
023-77 88 30
Univ adjunkt kemi
023-77 88 30

Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 82 49

Avdelning utbildningsvetenskap

Avdelningschef
023-77 85 99

Forskningsledare Utbildning och lärande
023-77 88 51

Lärarutbildningskansliet

Utbildningsledare
023-77 82 57

Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 34

Utbildningsledare för lärarutbildningen
023-77 82 69

Univ lektor engelska
023-77 83 04
070-390 83 04

Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 58

Pedagogik

Univ lektor pedagogik
023-77 83 02

Fil dr
023-77 82 25
073-553 45 53
Univ lektor pedagogik
023-77 82 25
073-553 45 53

Univ lektor pedagogik
023-77 84 94
Docent pedagogik
023-77 84 94

Docent
023-77 82 65
Univ lektor pedagogik
023-77 82 65

Univ adjunkt pedagogik
023-77 81 36

Univ lektor pedagogik
023-77 83 59

Professor senior Professor
023-77 82 81

Forskarstuderande
070- 70
070-191 84 89
Univ adjunkt pedagogik
070- 70
070-191 84 89

Univ lektor pedagogik
023-77 82 52
070-698 85 40
Fil dr
023-77 82 52
070-698 85 40

Pedagogiskt arbete

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 83 58

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 83 57

Univ adjunkt pedagogiskt arbete

Doktorand pedagogiskt arbete

Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 80 89

Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 49

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 77

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 84 86

Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 02

Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 83
Fil dr
023-77 82 83

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 84 34

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 88 83

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 82

Fil dr
023-77 83 15
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 15

Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 60
Docent
023-77 82 60

Univ adjunkt geografi (Tjänstledig)

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 87 74

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 84 73

Doktorand pedagogiskt arbete

Fil dr
023-77 81 50
Univ lektor pedagogik
023-77 81 50

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 80 62

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 81 04

Doktorand pedagogiskt arbete

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 87 47

Fil lic
023-77 85 57
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 85 57
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 85 57

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 85 07

Professor pedagogiskt arbete
023-77 85 88

Fil dr
023-77 83 59

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Fil lic
023-77 86 54

Doktorand pedagogiskt arbete

Professor pedagogiskt arbete
023-77 82 85

Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 82 55

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 52

Fil dr
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 55

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 61

Professor pedagogiskt arbete
023-77 88 51

Univ lektor sociologi
023-77 89 33

Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 42

Docent
023-77 84 87
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 84 87

Doktorand pedagogiskt arbete

Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 84 41

Avdelning Idrott och Medicin

Avdelningschef
023-77 80 26

Idrotts- och hälsovetenskap

Univ adjunkt pedagogik inr idrott
023-77 80 67

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 82 97

Univ adjunkt geografi
023-77 83 89

Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 84 91

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap (Tjänstledig)

Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 86 10

Fil dr
023-77 88 90
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 90

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 80 94

Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 83 24
Fil dr
023-77 83 24
Docent
023-77 83 24

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
070-610 80 73

Projektmedarbetare

Univ lektor idrottsdidaktik
023-77 84 16
Fil dr
023-77 84 16

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 80 69

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap

Professor emeritus
070-699 22 98

Biomedicinsk analytiker
023-77 85 89

Med dr
023-77 84 84

Univ adjunkt idrott
023-77 80 77

Doktorand Idrottsvetenskap
023-77 81 19
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 81 19

Med dr
023-77 84 02

Medicinsk vetenskap

Univ lektor Sjukgymnastik
023-77 80 82
Docent
023-77 80 82

Adjungerad lektor

Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 80 34

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 82 58

Docent
023-77 84 91

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 84 50
070-282 81 00

Adjungerad lektor

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 81 68

Med dr
023-77 84 59
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 59

Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 80 70

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 81 63

Professor medicinsk vetenskap
Docent

Adjungerad universitetslektor medicinsk vetenskap

Univ adjunkt medicinsk vetenskap (Tjänstledig)

Med dr
023-77 84 36
Univ lektor medicinsk vetenskap

Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 84

Docent
023-77 84 55

Univ lektor omvårdnad
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 85 54

Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 65

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 84 18

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 82 22

Professor idrottsfysiologi
070-820 64 35

Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 85 93
Med dr
023-77 85 93

Univ lektor medicinsk vetenskap inr idrottsfysiologi
023-77 84 02

Univ adjunkt medicinsk vetenskap (Tjänstledig)

Socialt arbete

Doktorand socialt arbete
023-77 84 23

Univ lektor socialt arbete
023-77 84 56
Fil dr
023-77 84 56

Univ adjunkt socialt arbete
023-77 84 67

Fil dr
023-77 81 18
Univ lektor socialt arbete
023-77 81 18

Fil dr
023-77 86 11
Univ lektor socialt arbete
023-77 86 11

Univ adjunkt socialt arbete
023-77 85 59

Avdelningschef
023-77 80 25

Fil dr
023-77 85 13
Univ lektor socialt arbete
023-77 85 13

Doktorand socialt arbete

Professor äldreområdet
023-77 82 38

Univ lektor socialt arbete
023-77 84 39
Docent
023-77 84 39

Doktorand socialt arbete
023-77 83 64

Univ adjunkt socialt arbete
023-77 84 52

Univ lektor socialt arbete
023-77 85 52
Fil dr
023-77 85 52

Univ lektor socialt arbete
023-77 84 83

Univ adjunkt socialt arbete
023-77 86 46

Sociologi

Univ lektor sociologi
023-77 80 61

Univ lektor sociologi (Tjänstledig)
Fil dr
023-77 81 75

Avdelningschef
023-77 80 25

Univ lektor sociologi
023-77 84 42

Univ adjunkt sociologi
023-77 84 32

Fil dr
023-77 89 33

Docent
023-77 80 53
Univ lektor sociologi
023-77 80 53

Statsvetenskap

Docent
023-77 85 84
Univ lektor statsvetenskap
023-77 85 84

Fil dr
023-77 89 06
Univ lektor statsvetenskap
023-77 89 06

Univ lektor statsvetenskap

Univ adjunkt statsvetenskap
023-77 89 04

Doktorand statsvetenskap
023-77 84 03

Avdelningschef
023-77 80 25

Docent
023-77 80 75
Univ lektor statsvetenskap
023-77 80 75

Univ lektor statsvetenskap
023-77 87 35

Gästprofessor statsvetenskap

Docent
023-77 84 51
Univ lektor statsvetenskap
023-77 84 51

Univ lektor statsvetenskap
023-77 86 75

Doktorand statsvetenskap
070- 70

Avdelning Omvårdnad

Avdelningschef
023-77 83 36

Avdelningschef
023-77 80 58

Omvårdnad

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 16

Med dr
023-77 88 26
Univ lektor omvårdnad
023-77 88 26

Doktorand omvårdnad
023-77 85 14

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 40

Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 82 71
Univ adjunkt omvårdnad (Tjänstledig)

Professor omvårdnad
023-77 84 72

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 17

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 03

Univ lektor omvårdnad
023-77 86 63
Med dr
023-77 86 63

Univ lektor omvårdnad
023-77 86 56

Med dr
023-77 86 96
Univ lektor omvårdnad
023-77 86 96

Univ lektor omvårdnad
023-77 84 65

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 80 93

Univ lektor omvårdnad
023-77 85 71
Med dr
023-77 85 71

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 83 30

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
070-282 81 00

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 98

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 13

Univ adjunkt vårdvetenskap med omv
023-77 84 49

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 64

Adjungerad universitetslektor omvårdnad

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 20

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 71

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 83 52

Med dr
023-77 82 70
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 70

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 88 45

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 31

Univ lektor omvårdnad
023-77 84 82
Fil dr
023-77 84 82

Docent
023-77 84 46
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 46
Med dr
023-77 84 46

Docent
023-77 84 81
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 81

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 10

Univ adjunkt omvårdnad

Docent
023-77 84 11
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 11

Professor Professor emeritus
070-612 81 66

Professor omvårdnad
070-191 64 90

Univ lektor omvårdnad
023-77 82 99
Docent
023-77 82 99

Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62

Univ adjunkt vårdvetenskap, folkhälsa
023-77 84 74

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 83 75

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 86 90

Univ lektor omvårdnad
023-77 83 45

Fil dr
023-77 85 54

Univ lektor omvårdnad
023-77 83 17
073-461 69 43

Univ adjunkt vårdvetenskap psyk omvårdnad
023-77 84 64

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 88 80

Univ adjunkt vårdvetenskap
023-77 84 44
Doktorand omvårdnad
023-77 84 44

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 12

Univ lektor vårdvetenskap
023-77 84 47
Med dr
023-77 84 47

Docent
023-77 84 77
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 77

Professor vårdvetenskap (Tjänstledig)

Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 84 53
073-460 71 53
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 53
073-460 71 53

Univ lektor vårdvetenskap inr gerontologisk omvårdnad
023-77 84 85

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 51

Univ adjunkt vårdvetenskap/omvårdnad
023-77 84 20

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 84 09

Univ adjunkt omvårdnad (Tjänstledig)

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 14

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 81 16

Univ lektor omvårdnad
023-77 85 41
070-464 62 36
Docent
023-77 85 41
070-464 62 36

Univ adjunkt omvårdnad

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 63

Med dr
023-77 84 75
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 75

Doktorand vårdvetenskap
023-77 87 61

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 81 44

Univ adjunkt vårdvetenskap inr omvårdnad särskilt geriatrik
023-77 84 45
073-460 71 45
Doktorand vårdvetenskap
023-77 84 45
073-460 71 45

Med dr
023-77 84 79
Univ lektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv
023-77 84 79

Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 14

PUD

Verksamhetschef
023-77 82 03

Verksamhetsledare
023-77 82 91

Projektadministratör
023-77 82 98

Verksamhetsutvecklare
023-77 82 75

Verksamhetsledare
023-77 82 93

Verksamhetsutvecklare
023-77 83 27

Projektadministratör
023-77 84 27

Verksamhetsutvecklare
023-77 87 09

Utbildningschef
023-77 83 79
070-359 66 60

Högskoleförvaltning

Projektledare-administrativ verksamhetsutvecklare
023-77 80 32
070-301 80 32

Förvaltningschef
023-77 88 29

Avdelningen för studentservice

Handläggare
023-77 87 22
Studievägledare
023-77 87 22

Tentamenssamordnare
023-77 88 38

Antagningsansvarig
023-77 81 58

Studieadministratör
023-77 82 18
073-270 17 12

Antagningshandläggare
023-77 81 92

Studieadministratör
023-77 82 09

Enhetschef
023-77 89 11
Examenshandläggare (Tjänstledig)

Studieadministratör
023-77 89 66

Telefonist/receptionist
023-77 80 00

Studievägledare
023-77 86 79

Internationell handläggare
023-77 82 17

Handläggare
023-77 81 95
Samordnare validering
023-77 81 95

Handläggare
023-77 89 01

Antagningshandläggare
023-77 87 26

Studievägledare
023-77 81 71

Telefonist/receptionist
023-77 80 00

Schemaadministratör
023-77 89 13
Antagningshandläggare (Tjänstledig)

Systemförvaltare
023-77 81 86

Studieadministratör
023-77 80 81

Studievägledare
023-77 81 64

Ladokansvarig
023-77 81 59
073-460 71 59

Supporttekniker
023-77 88 17

Studieadministratör
023-77 82 50

Samordnare (Tjänstledig)
Handläggare
023-77 89 02

Studieadministratör
023-77 82 13

Telefonist (Tjänstledig)
Enhetschef
023-77 82 11

Examenshandläggare
023-77 81 62

Ladokhandläggare
023-77 89 37
073-460 71 37

Studievägledare
023-77 87 25

Receptionist
023-77 80 11

Tentamenssamordnare
023-77 84 22

Samordnare
023-77 84 93

Teckenspråkstolk

Internationell handläggare
023-77 85 75

Studieadministratör
023-77 84 21

Kurator
023-77 88 49

Studieadministratör
023-77 88 12
Enhetschef
023-77 88 12

Chef avd för studentservice
023-77 80 30

Teckenspråkstolk
023-77 89 68

Supporttekniker
023-77 83 11

Examenshandläggare
023-77 88 11

Receptionist
023-77 80 10

Antagningshandläggare
023-77 83 71

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsekonom
023-77 83 77

Verksamhetsekonom
023-77 85 40

IT-ekonom/systemförvaltare
023-77 80 49
070-445 90 94

Ekonomichef
023-77 88 70

Redovisningsekonom
023-77 83 82

Ekonom
023-77 80 00

Ekonom
023-77 85 18

Redovisningsansvarig
023-77 80 42

Ekonomiassistent
023-77 85 51

Redovisningsekonom
023-77 88 74

Ekonomiassistent
023-77 85 11

Verksamhetsekonom
023-77 81 35

Verksamhetsekonom
023-77 88 06

Ekonom
023-77 84 25

Kommunikationsavdelningen

Kommunikatör
023-77 81 10

Projektledare
023-77 81 57
070-277 81 57

Projektledare/grafisk formgivare
023-77 81 52

webbsamordnare (Tjänstledig)

Kommunikatör
023-77 85 48

webbsamordnare
023-77 80 60

Internationell studentrekryterare
023-77 87 35

Kommunikatör
023-77 87 43

Webmaster
023-77 81 93

Utvecklingsledare (Tjänstledig)

Digital koordinator
023-77 85 55

Informationschef
023-77 80 40

IT-avdelningen

Datatekniker
023-77 88 84

Datatekniker
023-77 82 39

Systemtekniker
023-77 81 26

Datatekniker
023-77 88 99

Systemutvecklingsansvarig
023-77 88 91

Systemtekniker
023-77 88 86
070-513 88 86

Datatekniker
023-77 81 34

Systemutvecklare
023-77 81 25

IT-chef
023-77 81 20

Systemtekniker
023-77 81 28

Systemutvecklare (Tjänstledig)

Datatekniker
023-77 81 31

Systemutvecklare
023-77 81 33

Datatekniker
023-77 88 92

Datatekniker
023-77 88 78

Systemtekniker
023-77 81 21

Fastighetsavdelningen

Byggprojektledare
023-77 87 04

Utredare
070-191 64 79

Vaktmästare
023-77 83 34

Projektledare
023-77 80 85

Vaktmästare
023-77 89 16

Fastighetschef
023-77 86 08

Fastighets/säkerhetsansvarig
023-77 81 12

Lås och larm
023-77 88 94

Vaktmästare
023-77 89 20

Vaktmästare
023-77 83 40

Vaktmästare
023-77 89 17

Reproansvarig
023-77 83 13

Tekniker
023-77 89 18
070-313 89 18

Tekniker
023-77 83 14

Vaktmästare
023-77 83 12

Vaktmästare
023-77 89 15

Systemförvaltare
023-77 82 90

Vaktmästare - arbetsledare
023-77 83 20

Vaktmästare
023-77 83 18

Personalavdelningen

Lönehandläggare/Personaladministratör
023-77 80 48

Personalhandläggare
023-77 80 64

Personalhandläggare
023-77 82 40

Personalchef
023-77 83 66

Personalhandläggare
023-77 87 55

Personalhandläggare
023-77 85 79

Systemförvaltare
023-77 88 18

Personaladministratör
023-77 80 37

Personalhandläggare
023-77 85 80

Löneadministratör
023-77 80 47

Rektors kansli

Utvecklingssamordnare
023-77 82 10
070-564 03 73

Huvudregistrator
023-77 80 41

Arkivarie/Personuppgiftsombud
023-77 81 73

Arkivarie/registrator

Administratör
023-77 84 90

Rektors sekreterare
023-77 83 33
073-084 83 33

Projektledare
023-77 83 81

Upphandlingsansvarig
023-77 81 11

Inköpare
023-77 81 27

Samverkanschef/Vicerektor samverkan
023-77 80 84
Univ adjunkt statsvetenskap (Tjänstledig)

Utbildnings- och forskningskansliet

Projektledare

Mångfaldssamordnare
023-77 89 03
070-338 89 03

Forsknings- och utvecklingsstrateg
023-77 82 80

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Projektmedarbetare

Projektledare

Planeringsansvarig
023-77 80 33
070-684 80 33

Projektledare

Projektledare Star byggutveckling

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Utvecklingsledare
023-77 81 46

Chef för utbildnings- och forskningskansliet
023-77 83 61
Vicerektor Utbildning

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Verksamhetssamordnare
023-77 83 91

Strateg för extern forskningsfinansiering
023-77 84 76

Forskningsadministratör
023-77 88 04
073-955 88 04

Projektledare

Verksamhetsledare
023-77 85 50
070-369 85 50

Nämndkansliansvarig
023-77 86 01

Projektledare

Internationaliseringssamordnare
023-77 81 53
070-576 37 97

Utbildningsstrateg
023-77 82 94

Utvecklingssamordnare
023-77 82 36
070-378 82 36

Projektmedarbetare

Projektledare

NGL-centrum

IKT-pedagog/tekniker (Tjänstledig)

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 47

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 45

Utvecklingsledare
023-77 85 05
Fil dr
023-77 85 05

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 43

Programledare
023-77 80 31

IKT-pedagog/tekniker
023-77 89 55

IKT-pedagog
023-77 84 58

IKT-pedagog/tekniker
023-77 81 07

Systemutvecklare
023-77 81 81

Chef
023-77 84 70

Utvecklingsledare
023-77 81 30

Systemutvecklare
023-77 81 41

Chef
023-77 81 39
070-289 81 39

Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
023-77 86 93
073-069 34 24

Bibliotek Borlänge

Bitr bibliotekschef
023-77 81 87

Bibliotekarie
023-77 81 88

Biblioteksassistent
023-77 81 85

Bibliotekarie
023-77 81 96

Bibliotek Falun

Bibliotekarie
023-77 89 32

Biblioteksassistent
023-77 81 76

Bibliotekschef
023-77 81 48

Bibliotekarie
023-77 81 84

Bibliotekarie
023-77 81 77
073-460 71 77

Biblioteksassistent
023-77 81 83

Biblioteksassistent
023-77 81 82

Bibliotekarie
023-77 81 79

Systembibliotekarie
023-77 81 67
073-460 71 67

Bibliotekarie
023-77 86 26

Bibliotekarie
023-77 89 80

Bibliotekarie
023-77 81 40

Biblioteksassistent
023-77 81 74

Dalarnas studentkår

Senast uppdaterad: