Inom ämnet Svenska språket vid Högskolan Dalarna kan du studera svenskans struktur, språkets sociala sammanhang, barns språkutveckling, textanalys, stilistik och retorik. Du får också studera hur man argumenterar och hur en berättelse skrivs. Tyngdpunkten ligger främst på nusvenska, men i några av kurserna berörs även språkhistoria och de nordiska grannspråken. Kurser i svenska språket ges upp till kandidatnivå (Svenska språket I, II och III).

Inom ämnet finns också yrkesspecialiserade kurser för blivande lärare inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Samtliga kurser i ämnet förutsätter att den studerande har kompetens motsvarande modersmålsnivå i svenska. Om du är nyfiken på kurserna i svenska, titta gärna på filmerna nedan.

Svenska språket i grundlärarprogrammen

Svenska språket i ämneslärar- programmen och som fristående kurser

Svenska språket som fristående kurser och som forskningsämne

Kurser

Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor svenska
023-77 85 49

Studievägledare

Studievägledare
023-77 81 64

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 82 50

Svenska språket

Univ adjunkt svenska språket
023-77 87 36

Univ adjunkt svenska språket , Svenska språket
023-77 87 36

Univ adjunkt svenska språket
023-77 81 55

Univ adjunkt svenska språket , Svenska språket
023-77 81 55

Professor svenska
023-77 82 53

Professor svenska , Svenska språket
023-77 82 53

Univ adjunkt svenska språket
023-77 86 68

Univ adjunkt svenska språket , Svenska språket
023-77 86 68

Univ adjunkt svenska
023-77 83 60
073-461 68 39

Univ adjunkt svenska , Svenska språket
023-77 83 60
073-461 68 39

Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig)

Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig), Svenska språket

Univ adjunkt svenska språket
023-77 85 33

Univ adjunkt svenska språket , Svenska språket
023-77 85 33
Jag undervisar inom de olika lärarprogrammen.

Univ lektor svenska
023-77 87 54

Univ lektor svenska , Svenska språket
023-77 87 54

Univ adjunkt svenska
023-77 87 33

Univ adjunkt svenska , Svenska språket
023-77 87 33

Univ lektor svenska
023-77 85 49
Docent
023-77 85 49

Univ lektor svenska , Svenska språket
023-77 85 49
Docent , Svenska språket
023-77 85 49

Univ adjunkt svenska språket
023-77 88 89

Univ adjunkt svenska språket , Svenska språket
023-77 88 89

Univ adjunkt svenska språket
023-77 81 60
Fil dr
023-77 81 60

Univ adjunkt svenska språket , Svenska språket
023-77 81 60
Fil dr , Svenska språket
023-77 81 60

Univ adjunkt svenska språket

Univ adjunkt svenska språket , Svenska språket

Senast uppdaterad: