Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
  • Pour des informations en français, voir ce lien, merci !

Endast nätbaserade kurser

Vi ger endast kurser som är nätbaserade: dvs. inga fysiska träffar, men däremot finns det oftast oligatoriska nätbaserade seminarier.  

På grundläggande nivå kan du välja mellan en 15 hp-kurs som vänder sig till nybörjare (Franska: Grundläggande kurs) eller en 7,5 hp-kurs (Franska: Grundläggande kurs IA). Le cours de Franska: Grundläggande kurs FR1074 et le cours de Franska: Grundläggande kurs FR1079 ne sont pas destinés à des étudiants parlant déjà français.

På Grundnivå 1, första delen, måste du redan ha förvärvat grundkunskaper i språket antingen på gymnasiet (steg 3) eller på ett annat sätt (reell kompetens, se Kort studievägledning, eller våra svar på vanliga frågor på franska eller svenska.

Grundnivå 1, första delen, består av 4 delkurser à 7.5 högskolepoäng: Muntlig språkfärdighet, Skriftlig språkfärdighet I , Kultur och samhälle I  samt Franskspråkig litteratur I: från 1900 till idag. Kurserna ges dag- eller kvällstid.

Du kan själv bestämma din studietakt genom att läsa så många kurser du vill bland dessa fyra under en termin. Om du läser alla fyra läser du kurspaket I (0 - 30 hp).

På Grundnivå 1, andra delen, fortsätter du dina studier i franska genom att fördjupa och utveckla dina kunskaper i språket. Den består av 4 delkurser à 7.5 högskolepoäng: Skriftlig språkfärdighet II, Kultur och samhälle II, Franskspråkig litteratur II: fram till 1900 och Franska: Introduktion till lingvistik. Kurserna ges sen eftermiddag/kväll.

Du kan själv bestämma din studietakt genom att läsa så många kurser du vill bland dessa fyra under en termin. Om du läser alla fyra kurser läser du (parallellt) Kurspaket franska II (31 - 60 hp).

På Grundnivå 2 fortsätter du dina studier genom att läsa Akademisk skrivande (7,5 hp). Man väljer mellan Franska, textanalys diskurs och korpus (7,5 hp) och Litteratur analys och den fransktalande världen (7,5 hp). Du skriver ett examensarbete (15 hp) antingen på halvtid (genom att läsa 25%) eller på heltid (genom att läsa 50%). Du kan själv välja om du vill läsa en eller flera kurser samtidigt. Det finns Kurspaket IIIa Fransk litteraturvetenskap (61 - 90 hp) eller Kurspaket IIIb Fransk grammatik och lingvistik (61 - 90 hp)om du vill läsa ett kurspaket.

På magisternivå (avancerad nivå), läser man Franska språkets lingvistiska struktur (7,5 hp)Argumentation och skrivande (7,5 hp) samt antingen Franska: fransk lingvistik (15 hp) eller Franska: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys (15 hp). Man kan välja mellan två kurspaket: Fransk litteraturvetenskap Magister Ia eller Fransk språkvetenskap Magister Ib.

Bienvenue !

Mer information

Lärarlegitimation: Franska för lärare - ingår i Lärarlyftet

För mer information kontakta infofranska@du.se

Högskolan Dalarna är ett godkänt lärosäte för att avlägga examen DELF eller DALF.
Läs gärna mer information och hur du anmäler dig denna termin.

Senast uppdaterad: