Kurserna är i flera fall projektbaserade vilket innebär att de bygger på verkliga projekt och ofta i nära kontakt med byggindustrin.

Vi erbjuder följande tre utbildningar inom ämnet byggteknik:

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet (180 hp)

Byggarbetsledarprogrammet (120 hp)

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet (180)

Vi erbjuder även en kurs i Bärkraftigt byggande och boende.

Tillsammans med energiteknik erbjuder vi en Magister i energieffektivt byggande (English webpage)

Kurser

Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ adjunkt byggteknik
023-77 88 32

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 82 18
073-270 17 12

Personal

Byggteknik

Univ adjunkt byggteknik
023-77 87 04

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 87 04

Doktorand byggteknik

Doktorand byggteknik , Byggteknik

Universitetslektor
023-77 83 54

Universitetslektor , Byggteknik
023-77 83 54

Univ adjunkt byggteknik
023-77 82 29

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 82 29

Univ adjunkt byggteknik
023-77 84 60

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 84 60

Univ adjunkt byggteknik
023-77 86 37

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 86 37

Univ adjunkt byggteknik
023-77 88 32

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 88 32

Univ lektor byggteknik
023-77 82 32

Univ lektor byggteknik , Byggteknik
023-77 82 32

Tekn dr
023-77 87 45
Univ lektor byggteknik
023-77 87 45

Tekn dr , Byggteknik
023-77 87 45
Univ lektor byggteknik , Byggteknik
023-77 87 45

Univ adjunkt byggteknik
023-77 85 21

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 85 21

Professor senior Professor

Professor senior Professor , Byggteknik

Univ adjunkt byggteknik
023-77 85 42

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 85 42

Univ adjunkt byggteknik
023-77 86 45

Univ adjunkt byggteknik , Byggteknik
023-77 86 45

Adjungerad Professor byggteknik
023-77 87 08

Adjungerad Professor byggteknik , Byggteknik
023-77 87 08

Univ lektor byggteknik
023-77 88 16

Univ lektor byggteknik , Byggteknik
023-77 88 16

Gästprofessor byggteknik

Gästprofessor byggteknik , Byggteknik

Senast uppdaterad: