Studenter och lärare på besök i fjällvärlden

Resan är en del i ett INTEREG-projekt som sker i samarbete med SITE Destination och gränskommunerna Malung-Sälen och Älvdalen i Sverige samt Trysil och Engerdal i Norge. Genom gränsöverskridande samarbete ska regionens (Sälen och Idre i Sverige samt Trysil och Engerdal i Norge) attraktivitet och konkurrenskraft stärkas och vidareutveckla till en hållbar världsdestination med helårsturism som huvudnäring.

Under resan hade studenterna möjlighet att besöka och uppleva "turistprodukten" och turistföretag/organisationer för att diskutera framtidens hållbarhet för både nationell och internationell turism i området. Utifrån detta kommer nu studenterna arbeta vidare för att utveckla en hållbar turismprodukt.